Det nederlandske parlamentsmedlemmet Pieter Omtzigt (CDA) (Kristelig-demokratisk parti, overs.) rapporterte at under de lukkete høringene vedrørende etterforskningen av det Malayiske Boeing MH17 sin styrt i Donbass, ble det uttalt at det bare var Ukraina som kunne ha skutt det ned flyet.

Den 22. januar i år ble det avholdt en lukket høring i det nederlandske parlamentet vedrørende etterforskningen omkring årsakene til MH17 styrten. Parlamentsmedlemmene ble orientert av lederen av spesialkommisjonen som er engasjert til veiledning av etterretningstjenesten og forsvarsdepartementet, såkalt CTIVD (veileder av hemmelige tjenester), Harm Brouver.

Denne offisielle nederlandske representanten fortalte parlamentsmedlemmene at, ifølge etterforskningen om årsakene til flystyrten til MH17, så var flyet skutt ned av en «BUK» bakke- til- luft rakett. Samtidig, igjen ifølge etterforskningen, den 17. juli det året flyet ble skutt ned, var det bare den ukrainske siden som hadde et effektivt BUK-system i Donbass.

Parlamentsmedlemmet Omtzigtt som var på de lukkete høringene i parlamentet, offentliggjorde denne meldingen på sin twitter konto den samme dagen, den 22. januar 2016. Det er bemerkelsesverdig at denne informasjonen ikke ble spredt og ble popularisert.

Den første som noterte seg denne meldingen var den ukrainske statsviteren, lederen for senteret for Euroasiatiske studier, forskeren Vladimir Kornilov. Bortsett fra denne virkelig sensasjonelle twitter-meldingen, som av ukjente grunner forble ubemerket, gir også Kornilov en overraskende illustrasjon om nederlandske aviser og websteder som publiserte sider fra den offisielle ulykkes-rapporten om MH17. Faktum er at nesten alle disse ble ganske enkelt slettet. Hvilken type informasjon som var på disse sidene og hvorfor de som etterforsket var redde for å offentliggjøre den, det er fortsatt uklart.

Med hensyn til parlamentsmedlemmet, kan han vanskelig mistenkes for å støtte Russland. I sin tid var han en aktiv støttespiller for frigiving av Julia Tymoshenko fra fengselet. Han krevde på vegne av PACE at Tymoshenko ble satt fri, og også en annen politiker - Yuri Lutsenko - som nå leder Poroshenkos gruppe i den ukrainske nasjonalforsamlingen - Verkhovna Rada.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no
Kilde
Regnum (Russland)