Sieć Voltaire

Manlio Dinucci

geograf, badacz geopolityki i współpracownik włoskiej gazety „Il manifesto” („Manifest”), broniącej po samorozwiązaniu się Włoskiej Partii Komunistycznej pozycji socjalizmu komunistycznego, zbieżnych z programem Partii Komunistycznego Odrodzenia (Partito della Rifondazione Comunista, PRC).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojna dwudziestopięcioletnia 18 stycznia 2016
Operacja „Pustynna Burza” rozpoczęta przez Waszyngton dokładnie 25 lat temu, jednocześnie z upadkiem muru berlińskiego, do tej pory jeszcze się nie skończyła. Oznaczała ona koniec świata dwubiegunowego, świata zimnej wojny i początek epoki wyłącznej dominacji Stanów Zjednoczonych, która zakończyła się dopiero 30 września 2015 roku, wraz z powrotem armii rosyjskiej na arenę międzynarodową (operacja antyterrorystyczna w Syrii). Ową amerykańską wojnę poprzedziła [jeszcze] inna, której inspiratorką była ta sama Ameryka, ale prowadzili ją tylko Irakijczycy: wojna przeciwko irańskiej rewolucji [1980-1988]. Po upływie tych 35 lat niekończącego się konfliktu, stało się oczywiste, że amerykańska dominacja ma na celu przede wszystkim uniemożliwienie rozwoju narodów Bliskiego Wschodu, co realizowane jest poprzez metodyczne niszczenie [tworzonych przez te narody] (...)