Réseau Voltaire International jest siecią informacyjną niezaangażowaną, specjalizującą się w analizie relacji międzynarodowych. Powstała z inicjatywy francuskiego intelektualisty Thierry’ego Meyssana.

Członkowie Sieci Voltaire wywodzą się z rodzin zaangażowanych politycznie, z różnorakich środowisk społecznych i kulturowych, a łączy ich wierność dziesięciu zasadom, wyznaczonym przez konferencję w Bandungu, 1 1955r.:

1) Poszanowanie dla podstawowych praw człowieka i przyjęcie celów i założeń Karty Narodów Zjednoczonych ;
2) Poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich Narodów;
3) Uznanie równości wszystkich ras i równości wszystkich Narodów małych i dużych;
4) Powstrzymywanie się od interwencji i ingerencji w wewnętrzne sprawy innych Państw;
5) Poszanowanie prawa każdego Narodu do obrony – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej – zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych ;
6) Rezygnacja z udziału w układach bezpieczeństwa zbiorowego, służących partykularnym interesom wielkich mocarstw, jakiekolwiek by były; rezygnacja przez mocarstwa (którekolwiek) z wywierania presji na inne Państwa;
7) Powstrzymywanie się od gróźb agresji i stosowania siły przeciwko integralności terytorialnej, lub politycznej niezawisłości jakiegokolwiek Państwa;
8) Regulowanie wszystkich konfliktów międzynarodowych za pomocą środków pokojowych, takich jak negocjacje czy procesy pojednawcze, albo przed odpowiednimi trybunałami, w myśl Karty Narodów Zjednoczonych ;
9) Promocja interesów wspólnych i współpracy;
10) Poszanowanie dla sprawiedliwości i zobowiązań międzynarodowych.
Sieć Voltaire nie ma na celu promocji jakiejś ideologii, czy wizji świata, ale rozwój ducha krytycznego wśród swoich czytelników. Wyżej ceni refleksję od wiary, a argumenty – od przekonań.

Uwagi prawne

Réseau Voltaire International jest wydawcą niniejszego serwisu internetowego. Thierry Meyssan jest jego dyrektorem i osobą odpowiedzialną prawnie.

Réseau Voltaire
21 rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans
France

Z voltairenet.org współpracuje kilkunastu autorów, przeglądy: Agencia Cubana de Noticias, Contralínea, Current Concerns, Horizons et débats, Zeit Fragen, World Crisis Radio, oraz około czterdziestu tłumaczy.

Wszyscy autorzy i tłumacze są wolontariuszami, a wynagrodzenie otrzymuje jedynie obsługa techniczna serwisu.

Voltaire TV

Voltaire Network TV (YouTube)

Kanały RSS

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

Cotygodniowy newsletter

Uwaga: większość artykułów dostępna jest w ośmiu językach głównych serwisu (po arabsku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku, francusku, portugalsku, rosyjsku i turecku). Najważniejsze artykuły dostępne są także w pięciu językach dodatkowych (po grecku, niderlandzku, norwesku, persku i polsku). Tylko wybrane tytuły są dostępne w innych językach (po chińsku, fińsku, czesku, rumuńsku).

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文