Réseau Voltaire International jest siecią informacyjną niezaangażowaną, specjalizującą się w analizie relacji międzynarodowych. Powstała z inicjatywy francuskiego intelektualisty Thierry’ego Meyssana.

Członkowie Sieci Voltaire wywodzą się z rodzin zaangażowanych politycznie, z różnorakich środowisk społecznych i kulturowych, a łączy ich wierność dziesięciu zasadom, wyznaczonym przez konferencję w Bandungu, 1 1955r.:

1) Poszanowanie dla podstawowych praw człowieka i przyjęcie celów i założeń Karty Narodów Zjednoczonych ;
2) Poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich Narodów;
3) Uznanie równości wszystkich ras i równości wszystkich Narodów małych i dużych;
4) Powstrzymywanie się od interwencji i ingerencji w wewnętrzne sprawy innych Państw;
5) Poszanowanie prawa każdego Narodu do obrony – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej – zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych ;
6) Rezygnacja z udziału w układach bezpieczeństwa zbiorowego, służących partykularnym interesom wielkich mocarstw, jakiekolwiek by były; rezygnacja przez mocarstwa (którekolwiek) z wywierania presji na inne Państwa;
7) Powstrzymywanie się od gróźb agresji i stosowania siły przeciwko integralności terytorialnej, lub politycznej niezawisłości jakiegokolwiek Państwa;
8) Regulowanie wszystkich konfliktów międzynarodowych za pomocą środków pokojowych, takich jak negocjacje czy procesy pojednawcze, albo przed odpowiednimi trybunałami, w myśl Karty Narodów Zjednoczonych ;
9) Promocja interesów wspólnych i współpracy;
10) Poszanowanie dla sprawiedliwości i zobowiązań międzynarodowych.
Sieć Voltaire nie ma na celu promocji jakiejś ideologii, czy wizji świata, ale rozwój ducha krytycznego wśród swoich czytelników. Wyżej ceni refleksję od wiary, a argumenty – od przekonań.

Uwagi prawne

Réseau Voltaire International jest wydawcą niniejszego serwisu internetowego. Thierry Meyssan jest jego dyrektorem i osobą odpowiedzialną prawnie.

Réseau Voltaire
c/o Thierry Meyssan
23, rue Antigna
45000 Orléans
France

Z voltairenet.org współpracuje kilkunastu autorów, przeglądy: Agencia Cubana de Noticias, Contralínea, Current Concerns, Horizons et débats, Zeit Fragen, World Crisis Radio, oraz około czterdziestu tłumaczy.

Wszyscy autorzy i tłumacze są wolontariuszami, a wynagrodzenie otrzymuje jedynie obsługa techniczna serwisu.

Kanały RSS

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

Cotygodniowy newsletter

Uwaga: większość artykułów dostępna jest w ośmiu językach głównych serwisu (po arabsku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku, francusku, portugalsku, rosyjsku i turecku). Najważniejsze artykuły dostępne są także w pięciu językach dodatkowych (po grecku, niderlandzku, norwesku, persku i polsku). Tylko wybrane tytuły są dostępne w innych językach (po chińsku, fińsku, czesku, rumuńsku).

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文