Réseau Voltaire International jest siecią informacyjną niezaangażowaną, specjalizującą się w analizie relacji międzynarodowych. Powstała z inicjatywy francuskiego intelektualisty Thierry’ego Meyssana.

Członkowie Sieci Voltaire wywodzą się z rodzin zaangażowanych politycznie, z różnorakich środowisk społecznych i kulturowych, a łączy ich wierność dziesięciu zasadom, wyznaczonym przez konferencję w Bandungu, 1 1955r.:

1) Poszanowanie dla podstawowych praw człowieka i przyjęcie celów i założeń Karty Narodów Zjednoczonych ;
2) Poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich Narodów;
3) Uznanie równości wszystkich ras i równości wszystkich Narodów małych i dużych;
4) Powstrzymywanie się od interwencji i ingerencji w wewnętrzne sprawy innych Państw;
5) Poszanowanie prawa każdego Narodu do obrony – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej – zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych ;
6) Rezygnacja z udziału w układach bezpieczeństwa zbiorowego, służących partykularnym interesom wielkich mocarstw, jakiekolwiek by były; rezygnacja przez mocarstwa (którekolwiek) z wywierania presji na inne Państwa;
7) Powstrzymywanie się od gróźb agresji i stosowania siły przeciwko integralności terytorialnej, lub politycznej niezawisłości jakiegokolwiek Państwa;
8) Regulowanie wszystkich konfliktów międzynarodowych za pomocą środków pokojowych, takich jak negocjacje czy procesy pojednawcze, albo przed odpowiednimi trybunałami, w myśl Karty Narodów Zjednoczonych ;
9) Promocja interesów wspólnych i współpracy;
10) Poszanowanie dla sprawiedliwości i zobowiązań międzynarodowych. Sieć Voltaire nie ma na celu promocji jakiejś ideologii, czy wizji świata, ale rozwój ducha krytycznego wśród swoich czytelników. Wyżej ceni refleksję od wiary, a argumenty – od przekonań.

Jaka jest poczytność voltairenet.org?

W roku 2015 voltairenet.org miała 13 520 955 odsłon (czyli średnio 1 127 746 miesięcznie) od 7 054 849 użytkowników, którzy przejrzeli 26 839 220 stron serwisu (źródło: Google Analytics).

Języki, w których najczęściej czytano voltairenet.org to:
- hiszpański z 4 597 124 odsłon rocznie,
- francuski z 3 785 867 odsłon rocznie,
- angielski z 1 487 305 odsłon rocznie,
- arabski z 1 352 095 odsłon rocznie,
- niemiecki z 676 047 odsłon rocznie.

Kraje, z których najczęściej łączono się z voltairenet.org to:
- Francja z 1 128 775 użytkowników,
- Stany Zjednoczone z 493 839 użytkowników,
- Hiszpania z 487 795 użytkowników,
- Meksyk z 352 742 użytkowników,
- Iran z 350 957 użytkowników.

Ponad połowa użytkowników posiada dyplom uniwersytecki.

Uwagi prawne

Réseau Voltaire International jest wydawcą niniejszego serwisu internetowego. Thierry Meyssan jest jego dyrektorem i osobą odpowiedzialną prawnie.

Réseau Voltaire International
9th Floor
Amtel Building
148 Des Voeux Road
Central
Hong Kong

Z voltairenet.org współpracuje kilkunastu autorów, przeglądy: Agencia Cubana de Noticias, Contralínea, Current Concerns, Horizons et débats, Zeit Fragen, World Crisis Radio, oraz około czterdziestu tłumaczy.

Wszyscy autorzy i tłumacze są wolontariuszami, a wynagrodzenie otrzymuje jedynie obsługa techniczna serwisu.

Voltaire TV

Voltaire Network TV (YouTube)

Kanały RSS

- عربي
- Čeština
- Deutsch
- Ελληνική
- English
- Español
- فارسى
- Suomi
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Türkçe
- 中文

Cotygodniowy newsletter

Uwaga: większość artykułów dostępna jest w ośmiu językach głównych serwisu (po arabsku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku, francusku, portugalsku, rosyjsku i turecku). Najważniejsze artykuły dostępne są także w pięciu językach dodatkowych (po grecku, niderlandzku, norwesku, persku i polsku). Tylko wybrane tytuły są dostępne w innych językach (po chińsku, fińsku, czesku, rumuńsku).

- عربي
- Čeština
- Deutsch
- Ελληνική
- English
- Español
- فارسى
- Suomi
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Türkçe
- 中文