ولترشبکه
منبع

( اخبار جدید شرق (لبنان

ناکامی اسراییل- سعودی در شکستن محاصره غوطه بیروت (لبنان) | 2 دسامبر 2013
آخرین کوشش نومیدانه در شکستن محاصره غوطه شرقی، که در شرق دمشق از هفت ماه به این سو در محاصره اردوی عرب سوریه قرار دارد، از الف تا ی یک عملیات سازمان دهی شده توسط سعودی ها، آمریکایی ها و اسراییلی ها میباشد.
حمله بتاریخ 22 نوامبر، توسط هزاران شبه نظامی سوری و خارجی، که عمدتا از اردن داخل این کشور شده بودند، به راه انداخته شد. هدف آنها تصرف دوباره منطقه ستراتیژیک عطیبه بود، که در 30 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت قرار دارد و مرکز عمومی فرماندهی مخالفین مسلح ولایت (آستان) دمشق در آنجا قرار داشت.
از قول منابع مختلف اطلاعاتی، برنامه این حمله از جانب یک مرجع عملیاتی (...)
 
ایران میوه های مقاومت خود را می چیند بیروت (لبنان) | 11 نوامبر 2013
نتایج مذاکرات پیرامون پروندۀ هسته ای ایران هر چه باشد، از مشاهدۀ وزرای امور خارجۀ قدرت های بزرگ که پس کسب آگاهی از توافق اصولی به سوی ژنو دویدند _ که می تواند با میزگردهای دیگری برای گفتگو ادامه یابد _ حقیقتی که دیده می شود این است که 34 سال تحریم و جنگ به شکستی سخت برای غرب انجامید. مقاومت رهبر ملت ایران و پایداری این کشور برای پیش روی بر تمام توطئه ها چیره شد. زمانبندی در تصمیم ایالات متحده برای باز شناسی نیرو و قدرت ایران، با ترک طرح تجاوز به سوریه توسط واشینگتن در رویاروئی با پایداری و استحکام محور مقاومت و هم پیمانانش در مقابله با یکه تازی ایالات (...)