Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry i Rumunia zawarły porozumienie z Izraelem w celu obrony swoich pozycji w Unii Europejskiej.

18 stycznia 2016 r. tych pięć państw utworzyło blok, żeby zmusić europejskich ministrów spraw zagranicznych do usunięcia jakiejkolwiek krytyki pod adresem Izraela w komunikacie końcowym z ich comiesięcznego szczytu.

29 stycznia 2016 r. Cypr, Grecja i Izrael zawarły porozumienie o budowie gazociągu i eksporcie gazu do Unii Europejskiej. Dla tych dwóch pierwszych państw jest to całkowity zwrot w polityce, z inicjatywy premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa.


 „Cyprus – Israel – Greece Trilateral Summit Declaration” („Deklaracja z trójstronnego szczytu Cypr – Izrael – Grecja”), Voltaire Network, 28 stycznia 2016.
 „Birth of a Geopolitical Bloc: The Israel – Greece – Cyprus Axis” („Narodziny bloku geopolitycznego: Oś Izrael – Grecja – Cypr”), Haaretz, 31 stycznia 2016.

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog