Denne morgenen, den 20. desember, ble en høytstående russisk diplomat funnet død i sin leilighet i Moskva, drept av et skudd mot hodet. Ifølge politiets foreløpige undersøkelser kan dødsfallet enten skyldes selvmord eller mord.

Tar en med i betraktning drapet på den russiske ambassadøren som fant sted i Ankara i går og forsøkene fra de som sponser krigen mot Syria på å sabotere møtet i Moskva som er berammet i dag mellom utenriksministrene fra Iran, Tyrkia og Russland, er det satt i verk omfattende sikkerhetstiltak.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no