Ankara har bestemt seg for å skrote planen om å ble medlem av Den Europeiske Unionen, noe de siktet mot siden 1987, støttet av De Forente Stater. Denne nye avgjørelsen er forbundet med en potensiell mulighet for Tyrkia til å kunne forhandle om medlemskap i Den Eurasiske Økonomiske Unionen.

Siden opprettelsen av det moderne Tyrkia i 1920, har denne staten vært åpen for å bygge relasjoner, det være seg med Europa, Asia eller den muslimske verden.

Den Eurasiske Økonomiske Unionen er en etterfølger av Den Eurasiske Tollunion og Det Eurasiske Økonomiske Fellesskapet. Siden 2015 har Armenia, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Russland sluttet seg til denne unionen. Tadsjikistan og Syria har offisielt søkt om medlemskap. Moskva har også tenkt seg at Moldova, Donbass og de kaukasiske statene skal kunne bli medlemmer.

Dersom Tyrkia skulle komme til å søke om medlemskap vil også Azerbaijan søke. Begge disse søknadene vil føre til problemer for Armenia som har bedt om diverse forsikringer (spesielt vedtaket om problemet med Nagorno-Karabakh).

Dersom Tyrkia slutter seg til Den Eurasiske Økonomiske Unionen, vil det effektivt føre til slutten på deres medlemskap i NATO - hvis hemmelige tjenester allerede har gjort flere forsøk på å ta livet av president Recep Tayyip Erdogan. Det er ut fra dette synspunktet at de pågående forhandlingene mellom den tyrkiske hæren og Russland om kjøp av de russiske S400 (luftvern-raketter) må forstås.

Tyrkia vil snart holde en folkeavstemming om denne mulige forandringen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no