Lederne i Det Muslimske Brorskapet og dets væpnete organisasjoner (Al-Qaida, IS osv.) har forlatt Tripoli etter bruddet i diplomatiske relasjoner mellom Saudi-Arabia og Qatar.

De re-grupperer seg nå i Tyrkia.

Dermed kan en regne med at en om kort tid vil kunne se en klargjøring av situasjonen i Libya, hvor en av de tre regjeringene som er ved makten vil kunne bli oppløst.

Hele raden av forbindelser/allianser over hele Midt-Østen står overfor en gjennomgripende endring (rekonfigurering).

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no