Voltaire Network

Det muslimske brorskapets ideolog, Sayyid Qutb, var frimurer

+

Den egyptiske historikeren, Helmi Nimmin, har nettopp publisert en ny biografi av Sayyib Qutb (1906-1966). Qutb kom fram til den fortolkningen av jihad, som er blitt slik dagens Muslimske Brorskap forstår den.

I denne boka viser historikeren til en artikkel som Qutb har skrevet. Den har tittelen «Hvorfor jeg ble frimurer,» og ble publisert i tidsskriftet al-Taj al-Masri (the “Crown of Egypt”) den 23. april 1943. Det vil si før Qutb reiste til USA og ble en del av Det Muslimske Brorskap.

En rekke forfattere har allerede pekt på likhetene mellom innvielsesritualene til Det Muslimske Brorskap og Frimureriet. Derimot er dette første gang noen legger frem bevismateriale som viser at Sayyid Qutb selv var en frimurer.

På denne tiden var de egyptiske losjene under direkte kontroll av britiske hemmelige tjenester, og selv den egyptiske kongen Farouk var frimurer. Noe av det vi ennå trenger å få klarhet i er hvorvidt Sayyid Qutb også var en CIA-agent.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.