Den egyptiske historikeren, Helmi Nimmin, har nettopp publisert en ny biografi av Sayyib Qutb (1906-1966). Qutb kom fram til den fortolkningen av jihad, som er blitt slik dagens Muslimske Brorskap forstår den.

I denne boka viser historikeren til en artikkel som Qutb har skrevet. Den har tittelen «Hvorfor jeg ble frimurer,» og ble publisert i tidsskriftet al-Taj al-Masri (the “Crown of Egypt”) den 23. april 1943. Det vil si før Qutb reiste til USA og ble en del av Det Muslimske Brorskap.

En rekke forfattere har allerede pekt på likhetene mellom innvielsesritualene til Det Muslimske Brorskap og Frimureriet. Derimot er dette første gang noen legger frem bevismateriale som viser at Sayyid Qutb selv var en frimurer.

På denne tiden var de egyptiske losjene under direkte kontroll av britiske hemmelige tjenester, og selv den egyptiske kongen Farouk var frimurer. Noe av det vi ennå trenger å få klarhet i er hvorvidt Sayyid Qutb også var en CIA-agent.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo