Den Syriske Arabiske Republikken (Syria) har gjennomført andre stadium av offensiven sin mot rest-lommen med Al-Qaida-jihadister (som nå omtaler seg som Levantens Frigjørings-Komite - Hayat Tahir al-Cham).

Minst 1,5 millioner jihadister og deres familier har samlet seg her og holder omtrent det samme antallet syrere som gisler.

Den Syriske Arabiske Armeen som beskyttes av Russlands flyvåpen frigjorde byen Maarat al-Numan og på den måten gjenvant de motorveien M5 som forbinder Aleppo med Damaskus.

I samsvar med avtaler som var ingått i Nur-Sultan (tidligere Astana) blandet ikke den tyrkiske arméen seg inn.

Tyske og franske NGOer som har sørget for mat til til Al-Qaida-jihadistene og deres familier via Tyrkia må stanse denne virksomheten fra januar 2020 fordi Ankara som følge av et FN-vedtak ikke lenger forplikter til å slippe frem forsyninger til jihadistene.

Den 20. desember forsøkte Tyskland, Belgia og Kuwait å få Sikkerhetsrådet til å godkjenne en utvidelse av privilegiene som disse NGO-ene nyter til å krysse grensen. Men Kina og Russland la ned veto mot forslaget.

Rundt 400 000 mennesker har flyktet fra kampene. Al-Qaida-jihadistene og deres familier har trukket seg tilbake til Idlib by mens syrerne er blitt plassert i flyktningeleirer.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no