Mandag 5. juni 2017 sto emir Tamim ben Hamad Al Thani av Qatar fram på Qatars nasjonale fjernsyn, Al Jazeera, for å holde en tale til en forsamling av landets offisielle, og til nasjonen.

Denne talen var det store forventninger til på grunn av den diplomatiske krisen som nå isolerer emiratet. All transport over land til og fra Qatar har blitt stanset, og det har også mange sjø- og luftforbindelser. Det kommer ikke lenger friske produkter inn i landet.

Emiren er et absolutt overhode som ikke trenger å stå til ansvar for noen. Han har sittet ved makten siden juni 2013 etter at hans far ble nødt til å abdisere, etter press fra USA. Men flere kilder melder at han ikke konferer med regjeringen for å formulere politikken, og at alle beslutninger blir tatt av en alliert ambassade.

Da han talte i fjernsynet erklærte emiren: «Qatar har aldri sviktet sin rolle som arabisk stat eller muslimsk stat, og vi har forsvart de utfordringene som vår islamske arabiske nasjon står overfor».

Etter at han hadde vært på luften i bare 18 sekunder, ble programmet sensurert i det 19. sekundet. Al Jazeera-programlederen kom tilbake på luften, overrasket og stammende.

Vi vil aldri få vite hva emir Tamim håpet å si, eller hva han vil gjøre. Den lokale pressen hadde ingen ting å si om saken tirsdag 6. juni. Ingen vet hvem som hadde autoritet til å kutte et budskap levert av emiren, heller ikke hvem som skjuler seg bak denne marionett-lederen.

I den tiden hans far, emir Hamad ben Khalifa Al Thani var konge, gikk makten i landet gradvis over til selskapet Exxon-Mobil. På den tiden var den største aksje-eieren i dette selskapet Rockefeller Company, der direktøren var Rex Tillerson. Men det pågikk alvorlig konflikt mellom Rockefeller og Tillerson.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no