دوشنبه ۵ ماه ژوئن ۲۰۱۷ ،‌امیر التمیم بن حمد آل ثانی قطر در شبکه ی ملی تلویزیونی الجزیره حضور پیدا کرد تا در مقابل نشست شخصیت های رسمی و ملت خود سخنرانی کند .

این حضور در برابر بحران منطقه ای که قطر را منزوی ساخته ، بسیار حائز اهمیت بود . ارتباط زمینی همچنین بسیاری از خطوط دریایی و هوایی به سوی قطر و از این کشور به نقاط دیگر قطع شده است . و مواد تازه ی خوراکی نیز یافت نمی شود .

امیر قطر که پادشاهی مطلق است ، به کسی حساب پس نمی دهد . او پس از کنار گیری اجباری پدرش در ماه ژوئن ۲۰۱۳ زمام امور کشورش را بدست گرفت . چنین گفته می شود که هیچ یک از اعضای دولتش اجازه ی ورود در امور سیاسی را ندارند و تمام تصمیم گیری ها از سوی سفارت وابسته ای انجام می شود .

امیر قطر در مصاحبه ی تلویزیونی خود اظهار داشت : ٬٬ قطر هرگز در انجام وظیفه ی خود در قبال کشور های عرب و اسلامی قصور نکرده و پیوسته از آنها حمایت کرده است . ٬٬ در دقیقه ی نوزدهم مخابره ی مصاحبه ی او برنامه قطع و سانسور شد . گذارشگر شبکه ی الجزیره در این رابطه در حالت سردرگمی برنامه را ادامه داد .

کسی نمی داند که امیر تمیم چه می خواست بگوید . جراید محلی روز ۶ ماه ژوئن موضوع را مسکوت گذاشت . و مشخص نشد چه قدرتی پیام امیر را قطع کرده و در پشت صحنه ی این ماجرا چه می گذرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian