Første runde i valget til den franske lovgivende forsamlingen (parlamentet, overs.) fant sted den 11. juni 2017. Bare 47,62% av de franske velgerne ga uttrykk for hvem de ønsket.

Av dette følger det at den franske nasjonalforsamlingen i virkeligheten ikke vil være representativt for det franske folket.

Den franske grunnloven har ingen bestemmelser for en slik eventualitet. Dette er den mest alvorlige legitimitets-krisen på 150 år siden Napoleon III led nederlag ved Sedan etter den preussiske invasjonen og Pariserkommunen.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no