Den månedlange uenigheten ved grensen ved Doklam er blitt fredelig løst. De to partene, India og Kina, er begge grunnleggere av BRICS, og begge håper på fortsatt enighet i deres voksende økonomier. Som den kinesiske presidenten Xi Jinping en gang sa: «BRICS-samarbeidet er en innovasjon som overskrider det gamle mønsteret med politiske og militære allianser, og vil gå inn for partnerskap framfor allianser».

Videre er det ventet at BRICS-landene er ventet å bevege seg forbi uenigheter i politiske systemer og ideologier og prøve å få til en vinn-vinn-utvikling istedenfor å spille et spill der noen av landene vil tape.

Det første møtet mellom BRICS utenriksministre fant sted i september 2006. Det markerte grunnleggelsen av BRICS-systemet. I de ti årene som har gått har BRICS blitt en betydningsfull internasjonal økonomisk blokk. De representerer noen av verdens viktigste voksende økonomier og utviklingsland.

I løpet av den tiden har BRICS-landene økt sin andel av den globale økonomien fra 12% til 23 %, handelen deres har vokst fra 11% til 16%, og investeringene deres har økt fra 7% til 12%. Enda viktigere er det at økonomien i BRICS har bidratt til en vekst i den globale økonomien som nå er mer enn 50%.

Med Trump-administrasjonens «America First»-politikk løper den globale økonomien en risiko med synkende grunnleggende verdier. Dersom både de utviklende og voksende økonomiene fortsetter, blir mer innadvendte og går vekk fra samarbeid, så kan det hende at den skjelvende flammen til forbedring av global økonomi vil dø ut.

I de siste månedene har flere økonomer, inkludert direktøren for IMF Christine Lagarde slått fast at den globale økonomien endelig viser positive tegn etter 10 år med finanskriser. USA, Europa og Japan har opplevd en jevn økning, og Russland, Brasil og Sør-Afrika har også rapportert om bedre økonomiske tall. Samtidig har Kinas og Indias økonomi hatt vekstrater som er middels eller høye.

BRICS sitt toppmøte i Xiamen har som mål å vise til sitt andre gyldne tiår med systemet sitt.

For det første har BRICS-nasjonene som mål å få til en økning av utvekslingen av ulike tjenester, investeringer og netthandel. I 2015 eksporterte BRICS-medlemmene tjeneste-handel for omkring 540 milliarder dollar, mer enn 11,3% av totalen i verden. Når middelklassen vokser i BRICS-landene er det nok av muligheter for samarbeid om helsevesen, turisme, undervisning og andre sektorer.

I tillegg til dette har BRICS-landene blitt enige om å sette i verk planer om å legge til rette for investeringer, inkludert mål om å bedre effektiviteten i administrative prosesser, og åpenhet om industrier. BRICS sin arbeidsgruppe for netthandel ble etablert i august for å utvikle små og mellomstore netthandel-bedrifter til å bli en ny og drivende kraft i blokkens framtidige økonomi og handels-samarbeid.

For det andre vil BRICS-nasjonene aktivt fremme forbedring av det globale styresettet. Bortsett fra reformer for eksisterende internasjonale mekanismer slik som FNs sikkerhetsråd og IMF, har BRICS-landene allerede etablert samarbeids-mekanismer om anti-terrorisme, romfart, cyber-sikkerhet og energi-sikkerhet. Som store i eksport av energi og i forbruk, vil BRICS landene også utvide samarbeidet om de økende strategiske energi-reservene, utvikle fornybar energi og styrke effekten av energi.

For det tredje vil BRICS-nasjonene styrke samarbeidet om den nasjonale og regionale sikkerheten i «brennbare områder». Under det sjuende møtet til High Representatives for Secutiry Issues i juli, var det enighet om at et nærmere politisk og sikkerhets-samarbeid ville være nøkkelen til å styrke BRICS-systemet. Den politiske situasjonen i Midt-Østen og Nord-Afrika var hovedfokuset for deltakerne, mens saker som angår Afghanistan ved flere anledninger ble diskutert [1].

Men det viktigste som kom ut av toppmøtet i Xiamen var konseptet «BRICS Pluss». Dette vil plassere BRICS-landenes fokus på andre utviklende land for å støtte og sikre deres interesser. Det endelige målet er å utvikle deres internasjonale innflytelse. I 2013 ble det arrangert samtaler mellom BRICS og afrikanske statsledere i Durban i Sør-Afrika, mens India inviterte ledere for land som grenser til Bengal-bukten til et toppmøte i Goa i fjor. I år var ledere fra land som Mexico, Egypt og Tadsjikistan til stede på toppmøtet i Xiamen, dette som en del av initiativet til BRICS Pluss.

Det er ingen tvil om at BRICS-samarbeidet ikke er uten utfordringer. Kina, Russland og India må bedre evnen til å møte negative geopolitiske faktorer som påvirker landene, og gå sammen for å bygge en sterkere kollektiv identitet for den økonomiske blokken sin. BRICS trenger også å fokusere på å virkeliggjøre dokumenter om samarbeid til praksis. Dette må gjøres for å unngå at det blir tomprat.

Det er antatt at BRICS sin New Development Bank i 2021 vil ha lån på 32 milliarder dollar. Bankens Afrika-kontor åpnet også i Sør-Afrika i august.

Det er klart at internasjonale mekanismer som er underlagt BRICS må spille en større rolle i det globale styresettet og i mye større grad enn det de gjør i dag.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Global Times (Chine) ">Global Times (Chine)

[1BRICS Leaders Xiamen Declaration”, Voltaire Network, 4 September 2017.