Uansett hvor vanskelige det må være for det kollektive Vesten å innrømme, så er fakta at sanksjonene mot Russland er med på å øke landets inntekter.

Under møtet med Federal Taxation Services direktør Daniel Jegorov, sier president Vladimir Putin at inntektene til Den Russiske Føderasjon økte med 32 % i første halvår av 2022.Det skyldtes for det meste økningen i energiprisene.

Den store nedgangen I russisk økonomi under begynnelsen av de vestlige «sanksjonene» har derfor blitt snudd på grunn av Vestens selvpåførte isolasjon fra resten av verden. Og dette har vært en fordel for russisk økonomi.

Det gjenstår imidlertid å se hvilke konsekvenser dette vil få for dollaren som til vanlig styrer det internasjonale energi-markedet.Så langt har det iallfall ført til en inflasjon på mellom 6 og 17 % over hele verden, inkludert Russland.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no