Etter initiativ fra patriarken i Moskva, Cyril Den Første (ortodoks) og i samarbeide med pave Frans av Roma (katolsk) er det blitt sveiset en allianse mot krigen i Syria hvor følgende patriarker deltar. Bartholomeus den første av Konstantinopel, Theofil III av Jerusalem, Theodor II av Aleksandria og John X av Antioch.

Initiativet er en oppfølger av den felles uttalelsen som kom fra den gresk ortodokse, den syrisk ortodokse og gresk-melkittiske kirka vedrørende bombingen av Syria. Denne erklæringen ble offentliggjort i Syrias hovedstad Damaskus den 14. april.

Ei erklæring frå Patriarkata til Antiokia og heile Orienten, for den gresk-ortodokse, den syrisk-ortodokse og den gresk-melkittiske kyrkja”, Oversettelse Monica Sortland, Voltaire Network, 22 avril 2018.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no