Voltaire Network

Det vokser frem en felles kristen front mot krigen i Syria

+

Etter initiativ fra patriarken i Moskva, Cyril Den Første (ortodoks) og i samarbeide med pave Frans av Roma (katolsk) er det blitt sveiset en allianse mot krigen i Syria hvor følgende patriarker deltar. Bartholomeus den første av Konstantinopel, Theofil III av Jerusalem, Theodor II av Aleksandria og John X av Antioch.

Initiativet er en oppfølger av den felles uttalelsen som kom fra den gresk ortodokse, den syrisk ortodokse og gresk-melkittiske kirka vedrørende bombingen av Syria. Denne erklæringen ble offentliggjort i Syrias hovedstad Damaskus den 14. april.

Ei erklæring frå Patriarkata til Antiokia og heile Orienten, for den gresk-ortodokse, den syrisk-ortodokse og den gresk-melkittiske kyrkja”, Oversettelse Monica Sortland, Voltaire Network, 22 avril 2018.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.