Den russiske føderasjonen var midlertidig president for FNs sikkerhetsråd i oktober 2020. De ønsket å høre vitnesbyrdet til den brasilianske diplomaten José Mauricio Bustani, tidligere generaldirektør fot OPCW (organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen).

Det skulle gjelde utviklingen av institusjonen.

Men Belgia, Tyskland, Estland, USA, Frankrike og Storbritannia gikk mot forslaget.

Dette var første gang i historien at FN var vitne til at en president i Sikkerhetsrådet har blitt utfordret av de andre medlemmene i rådet.

Den 23. oktober 2018 frigjorde The Courage Association etterretningen til en gruppe på syv eksperter, inkludert José Bustani. De konkluderte med at OPCW-rapporten om det kjemiske angrepet i Douma (Syria) den 7. april 2018, hadde blitt forfalsket av general-sekretariatet, nemlig av generaldirektøren og organisasjonens stabssjef, den franske diplomaten Sebastien Braha.

I ettertid ble OPCWs status endret etter forslag fra Frankrike for at Vestlige medlemmer kunne blokkere enhver diskusjon.

Etter å ha forfalsket fakta rundt det påståtte kjemiske angrepet i Douma rettferdiggjorde dette den allierte bombingen mot Syria den 14. april 2018.

OPCW er nå engasjert i «undersøkelsene» rundt Skripal og Navalny-sakene.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no