I FNs sikkerhetsråd motarbeidet USA, Frankrike og Storbritannia et russisk utkast til resolusjon som krever våpenhvile i den israelsk-palestinske konflikten. Japan stemte også imot.

Den russiske teksten ba om en «umiddelbar, varig og fullt respektert humanitær våpenhvile» og «uhindret» humanitær tilgang til Gazastripen.

USAs faste representant Linda Thomas-Greenfield bekreftet sitt veto og sa at det russiske resolusjonsutkastet ble presentert uten noen konsultasjon og ikke nevnte Hamas. Hun anklaget Russland for å gi dekning til en terrorgruppe.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no