ولترشبکه

ولترشبکه

 
 
بر اساس گزارش شبکۀ ولتر سرانجام سلامت به مالت رسیدند 29 اوت 2011
شنبه 29 اوت 2011، ساعت 16 به وقت گرینویچ، روزنامه نگاران شبکۀ ولتر در بندر والت در مالت پیاده شدند. تی یری میسان، مهدی داریوش ناظم رعایا، متیو اونانون، و ژولین تی همگی سالم هستند. روزنامه نگار بریتانیایی پرس تی وی لیزا فلان که او نیز در خطر بود، هم راه آنها بود و به همین ترتیب TeleSur
فونتروی عضو اسبق کنگرۀ ایالات متحده و معاون اسبق مارتین لوتر کینگ نیز که جانش در خطر قرار گرفته بود، کاملا سالم رسیده است.
کشتی ای که آنها را از لیبی به مالت آورد، در واقع یک کشتی کوچک با ظرفیت 12 مسافر است که این بار 52 پناهنده به علاوه بخش خدماتی کشتی را در خود جای (...)
 
25 اوت 2011
شبکۀ ولتر، پنجشنبه 25 اوت 2011، در ساعت 14 و 25 دقیقه به وقت گرینویچ – روزنامه نگارانی که از روز یکشنبه در هتل ریکسوس در طرابلس زندانی شده بودند، سرانجام با مداخلۀ صلیب سرخ بین المللی، چهار شنبه 24 اوت 2011 در ساعت 17 از هتل خارج شدند. چهار همکار شبکۀ ولتر، روزنامه نگاران تی یری میسان، مهدی داریوش ناظم رعایا، متیو اوزانون و ژولین تی در میان آنها بودند.
با این وجود، هنگامی که از هتل خارج می شدند، شورشیان سعی کردند تی یری میسان را دستگیر کنند، او به خاطر نگارش مقالاتی که جنایات ناتو را افشا می کرد، شناخته شده بود. ولی او با مداخلۀ صلیب سرخ بین المللی (...)