Voltaire Network
Tema

Migranter

 
 
 
Europa vel sjølvmord, stilt ansikt til ansikt med Tyrkia Damaskus (Syria) | 22 mars 2016
Ved signeringa av ein avtale med Tyrkia for å minske innstrauminga av flyktningar — som dessutan er ulovleg etter internasjonal lov — har leiarane av Den europeiske union tatt eitt steg vidare i pakta si med djevelen. Ein stor del av dei 3 milliardar euro dei årleg gir Ankara vill tene til å finansiere støtte til jihadistane, og som resultat dermed auke talet på immigrantar som flyktar frå krigen. Framfor alt, ved å oppheve visumregulasjonane med Tyrkia i dei komande månadane etablerer europearane fri sirkulasjon mellom Al-Qaïda-leirane i Tyrkia og Brussel. Ved å knuse folket i Irak og Syria under trykket av jihadistane som dei indirekte støttar, og overgi det tyrkiske folket til president Erdoğan sitt diktatur, førebur dei grunnlaget for ein storkonfrontasjon som dei sjølve vil bli offer (...)