ولترشبکه
ایالات

الجزایر

قرار است تا کشور آلمان به یهودیان الجزایر غرامت پرداخت نماید 11 فوريه 2018
جمهوری فدرال آلمان به یهودیانی که در الجزایر به هنگام جنگ جهانی دوم زندگی می کردند ( حدود بیست و پنج هزار نفر ) مبلغ ۲۵۵۶ یورو غرامت پرداخت نماید
آنهایی که بتوانند ثابت کنند که به هنگام آتش بس میان آلمان و فرانسه در ۲۲ (به هنگام ورود متفقین ) در ۸ ماه Torchماه ژوئن سال ۱۹۴۰ و عملیات نوامبر ۱۹۴۲ در الجزایر ساکن بودند ، از این غرامت استفاده خواهند کرد. در این دوره ، یهودیان فرانسوی ساکن الجزایر ، از سوی دولت فرانسه مورد تبعیض قرار گرفتند (دولت فرانسه در واقع جانشین جمهوری فرانسه در این دوران بوده است)
رازیر پا گذاشتCremieuxدولت فرانسه به رهبری فیلیپ (...)
 
«زیر چشمان ما»
ترازنامۀ اخضر ابراهیمی
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترازنامۀ اخضر ابراهیمی دمشق (سوریه) | 6 آوريل 2014
پس از شکست گردهمآئی صلح ژنو 2، فرستادۀ ویژۀ وزرای سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب، اخضر ابراهیمی، برای ملاقات مجدد تاریخی تعیین نکرده است. او اتهامات را کاملا متوجه سوریه دانسته و چنین تبلیغ می کند که گوئی قربانی جنگ در عین حال متهم ردیف اول نیز بوده است. از دیدگاه تی یری میسان، آقای اخضر ابراهیمی نه تنها قاضی بی طرفی نیست بلکه گزینش او برای مأموریتی که به عهدۀ گرفته، وادار ساختن سوریه به پذیرش همان سرنوشتی است که او به کشور خودش تحمیل کرد : یعنی جنگ.