ولترشبکه

سازمان حماس به زنان اجازه ی استفاده از دوچرخه را نمی دهد

+

پلیس غزه دوچرخه سواری زنان را منع کرده است . تا کنون به ندرت زنان سوار دوچرخه و یا موتور می شدند ، اما مثل جنگجویان آمازون پشت رکاب می نشستند .

به گفته ی حماس ، برای استفاده از وسایل نقلیه ی دارای دو چرخ باید شلوار پوشید که این امر برای زنان که دامن بلند به تن می کنند مقدور نیست . از این رو ، حتا اگر قانون حمل و نقل شهری سال ۲۰۰۰ این مورد را ذکر نکرده است ، اگر زنان سوار این وسایل شوند باید ۲۰۰شکل ( ۵۷ دلار ) جریمه بپردازند .

بنا به گفته ی کلنل علی ،٬٬ بهتر است این تصمیم بد تعبیر نشود . سازمان حماس موافق برابری جنسیتی است و نمی خواهد بین زنان و مردان تفاوتی قائل شود . این تصمیم به جهت تامین امنیت اجتماعی گرفته شده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.