Landet fortsetter med å forberede seg på at Kong Salman skal abdisere og at sønnen, Prins Mohammed, deretter skal erstatte ham.

For det første: Saudiene gjør seg klare til å trekke seg ut fra Yemen. Prins Mohammed, som selv står ansvarlig for denne krigen, har nå i egen person innsett at den ikke kan vinnes og dermed vil han også kunne skyve ansvaret for dette katastrofale eventyret over på sin far, Kong Salman. En slik tilnærming er bekreftet i mailer som tidligere ble utvekslet mellom den amerikanske ambassadøren Martin Indyk og ditto fra Emiratene. Disse mailene ble publisert av avisa «Middle east eye».

For det andre: Saudiene ønsker å stanse rivaliseringen mellom sunnier og shiaer og vil derfor på nytt blåse liv i den gamle konflikten med perserne ved å sette araberne opp mot dem i stedet. Dette vil sette Ridyah i stand til å finne en vei ut av borgerkrigen som for tiden raser i Qatif regionen, kjent som den saudiske shia-befolkningens vugge. Men igjen, det er Prins Mohammed som med sitt forslag til å henrette opposisjonslederen, Sjeikh El-Nimr, som startet dette opprøret. Men tross alt vil et bytte av konge langt på vei viske vekk mange av fortidens feilgrep. Et slikt tankesett ser ut til å kunne bekreftes på offisielt shia hold av lederen Moqtada Sadr i Riyadh og saudienes chargé d’affaire i Libanon, Walid Boukhari. Likeledes også av Visepresidenten i shiaenes nasjonalforsamling, Sheikh Abdel Amir Kabalan. Saudi Arabia sammen med Irak, som en logisk følge av dette, har nettopp gjenåpnet grenseovergangene ved Arar og Jumaima. Grenseposter som har vært stengt i mer enn tretti år.

Så snart disse to endringene er blitt satt i verk vil Saudienes fremtidige Konge Mohammed kunne annonsere at landet også vil være med å hjelpe til med å gjenoppbygge Syria – en slik annonsering vil også sette Irans generøsitet i perspektiv. Her snakker vi også om betydelige summer. Riyadh’s avgjørelse om å stanse støtten til jihadistene fulgte logisk etter Donald Trump’s tale den 21 May 2017. Det ser ut til at Syria også gjør seg klar for en slik reversering av dette forholdet. Dette kan fastslås i og med at den årlige handelsmessa i år igjen gikk av stabelen i Damaskus. Den har vært suspendert gjennom alle de årene krigen pågikk.

Prins Mohammed handler ofte på impuls og han vil derfor være ganske kapabel på å utfordre sine egne tidligere avgjørelser. Skulle dette skje vil endingen av maktforholdet i Saudi Arabia kunne gi bud om fred, ikke bare langs Saudienes grenser, men også i Yemen og Syria.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo