USAs president Donald Trump har bekjentgjort følgende forordning til alle land og alle private selskaper: Dere har mellom 90 og 180 dager, avhengig av hvilken sektor dere er i, til å pakke sammen alle forretninger med Iran.
 Sanksjoner om metall, valuta, gjeld, og alle slags kjøretøyer vil gjelde fra 7. august.
 Sanksjoner som gjelder bank- og olje-sektorer vil gjelde fra 5. november.

I Den Europeiske Union er det stønning og henvendelser om fritak, iallfall når det gjelder kontrakter som allerede er undertegnet. (Henvendelser er kommet fra selskaper som Airbus, Lufthansa, Peugeot, Siemens og Total). Andre stemmer i EU henviser til systemet fra 1990, der man gikk imot sanksjonene som USA på egen hånd innførte mot Cuba.

Om EU går inn for dette, vil europeiske firmaer som adlyder Washington kunne ble straffet av EU. Videre vil ikke EU anerkjenne noen ikke-europeiske handelsdomstoler til å ha rett til å avsi dommer i denne saken. Men ingen vet hvordan dette kan komme til å virke. Heller ikke hvordan svaret fra USA vil bli.

I dag foregår 50 % av Irans handel med India og Kina. Vi har ingen ide om hvordan India vil reagere på disse sanksjonene fra USA mot Iran. Og det er svært usannsynlig at Kina vil bøye seg for dette diktatet fra USA.

Ett siste punkt: USAs finansdepartement har kommet med sanksjoner mot flere firmaer og personer i De Forente Arabiske Emiratene i det siste fordi de har brutt det tidligere USA-forbudet mot Iran. Havnen i Dubai har hatt stor utvikling fordi de har gått mot USAs sanksjoner mot Den Islamske Republikken.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no