Utvalget av advokater som står for etterforskningen av 9/11 ble satt sammen i New York februar 2018 (Lawyers Committee for 9/11 Inquiry). To måneder senere fylte de en femtito-siders petisjon og hele 57 ulike bevisførsler ble lagt fram for regjeringens justisoverhode (Attorney General A-G) i New Yorks sørlige distrikt. Etter at en nødvendig juridisk periode på seks måneder hadde forløpt, pekte A-G juristen fra myndighetene ut en storjury for å gjennomgå materialet de hadde samlet.

Komiteen av advokater utfordrer ikke på det nåværende stadiet av etterforskningen Bush sin egen versjon av 9/11 angrepene. Den gir oss derfor ingen formening om virkningen av to fly som krasjet inn i to av de tre bygningene som ble ødelagt. Den fokuserer utelukkende på tilstedeværelsen av eksplosiver i tårnene WTC1, WTC2 and WTC7. Den stadfester at rollen disse spilte på denne datoen representerer en føderal forbrytelse som hittil ikke har blitt etterforsket.

Den nåværende A-G, Geoffrey Steven Berman, var tidligere en partner av Rudy Giuliani under en periode på to år. Hr. Guiliani var borgermester i New York da 9/11 angrepene fant sted. Hr. Giuliani beordret byens innbyggere å evakuere unna bakkenivået til tvillingtårnene (WTC1 og WTC2), da de kunne kollapse som en konsekvens av treffene til de to flyene (et fly mot hver av de to bygningene). Dette gikk troll i ord. Disse tårnene ble bygget for å tåle langt voldsommere påkjenninger.

Høringen fra storjuryen skal finne sted i 2019. Dette vil være første gang, atten år etter forbrytelsen, at en sivil USA rettsinstans (og ikke en militær rettsinstans) vil komme med en kjennelse om en av problemstillingene ved angrepene den 11. september.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo