ولترشبکه

به هنگام ۱۱ سپتامبر اطلاع دادWTCهیئت داوران بزرگ در رابطه با وجود مواد منفجره در

+

کمیته ی هیئت داوران برای رسیدگی به حادثه ی ۱۱ سپتامبر Lawyers Committee for 9/11 Inquiry در نیویورک در ماه فوریه ۲۰۱۸ تشکیل یافت. در ماه آوریل استشهادی شامل ۵۲ صفحه و ۵۷ سند در برابر دادستان منطقه جنوب نیویورک قرار گرفت . با وجود قرارشش ماه،دادستان هیئت داوران بزرگی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفت.

در این مرحله کمیته ی هیئت داوران روایت بوش از حادثه ی ۱۱ سپتامبر را کنار نگذاشت . همچنین در ارتباط با وجود دو هواپیمایی که به دو ساختمان اصابت کردند اظهار نظر ننمود . بلکه در ساختمان ها پرداخت .WTC1-WTC2-WTC7تنها به وجود مواد منفجره از نوع این هیئت متوجه شد که نقش این مواد منفجره به صورت یک جرم فدرال محسوب می شود و تا کنون نیز مورد بررسی قرار نگرفته است .

در گذشته دادستان چفری اس. برمن ، به مدت دو سال مشاور رودی جولیانی شهردار نیویورک بوده است . آقای جولیانی از شهروندان به هنگام حادثه خواسته بود تا از برج ها خارج شوند تا در هنگام اصابت هواپیماهای مسافربری خطری متوجه آنها نشود . این ساختمان ها طوری ساخته شده بودند که در برابر حوادثی بسیار سنگین می توانستند مقاومت کنند . گذارش هیئت داوران در سال ۲۰۱۹ علنی خواهد شد . این نخستین باری است که پس از گذشت هجده سال از این جنایت ، دستگاه عدالت مدنی ( و نه نظامی ) به روایت دیگری از حادثه ی ۱۱ سپتامبر خواهد پرداخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.