Tyrkia har utplassert betydelige styrker i Idlib-provinsen - et brudd på Syrias suverenitet og på deres egen forpliktelse ifølge Sochi-avtalen.

Siden begynnelsen av denne måneden har Tyrkia og Syria vært involvert i 16 sammenstøt, og flere av disse har involvert Russland. Kampene har etterlatt seg flere døde på begge sider.

Russia-24 har kringkastet bilder av tyrkiske styrker som fyrer av bakke-til-luft-missiler mot russiske rekognoseringsfly. Den russiske generalstaben har bekreftet dette.

På bakken er det jihadister som utfører dette, overvåket av tyrkiske soldater.

Vestlige medier er fortsatt tause om de pågående operasjonene - som mordet på 4 FSB-offiserer gjennomført av tyrkisk milits i Aleppo den 1. februar.

Syria fortsetter å vinne tilbake sine områder, selv om de har mistet Saraqeb, og hovedveien mellom Damaskus og Aleppo har måttet stenge igjen.

Frankrike og Tyskland har overtalt 12 andre EU-medlems-stater til å undertegne et felles åpent symposium som ber Syria og Russland å avslutte sine fiendtligheter, men uten å nevne Tyrkias rolle. 13 andre EU-medlemmer har nektet å bli med på dette.

Tyrkiske medier forlanger hevn for at deres soldater døde under en operasjon. De viser også bilder av sivile som flykter fra kampene og prøver å nå Tyrkia til fots.

Det tyrkiske utenriksdepartementet har uttrykt bekymring over at de ikke kan kontrollere dem.

Tyrkiske tollere har nå lettet på grensekontrollen mot Europa. Og mange flyktninger (som har vært i Tyrkia lenge) prøver nå å krysse grensen til Hellas.

Den tyrkiske presidenten har henvendt seg til NATO (artikkel 4)

(Artikkel 4:Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.for konsultasjoner. Overs.)

Russland har gått med på å møte Frankrike og Tyskland den 5. mars om situasjonen i Idlib. Tyrkia har prøvd å få med president Erdogan på møtet, men et har Kreml nektet. Nå er det snakk om et mulig møte mellom Erdogan og Putin den 6. mars.

NATO vil fortsette å utplassere anti-luft-systemer i Tyrkia, som følge av sine tidligere forpliktelser. Men bare 40 % har blitt oppnådd fram til i dag.

Alliansen har gjentatt til støtte til Tyrkia, men de vil ikke kjempe sammen med dem.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no