Współprzewodniczący Grupy OBWE w Mińsku: Igor Popow z Federacji Rosyjskiej, Stefan Visconti z Francji i Andrzej Shofer ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydali dziś następujące oświadczenie:

„Współprzewodniczący zdecydowanie potępiają przemoc trwającą w strefie konfliktu w Górskim Karabachu, a także ataki przeciwko obiektom w Armenii i Azerbejdżanie znajdującym się z dala od linii kontaktowej i wyrażają zaniepokojenie w związku z doniesieniami o rosnącej liczbie ofiar wśród ludności cywilnej. Ataki na cywilów lub stwarzanie zagrożenia dla nich są w każdym przypadku niedopuszczalne. Współprzewodniczący wzywają strony do pełnego przestrzegania międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony ludności cywilnej.

Współprzewodniczący podkreślają również, że zaangażowanie sił zewnętrznych w eskalację przemocy podważa wysiłki na rzecz trwałego pokoju w regionie.

Powołując się na oświadczenie prezydentów trzech krajów współprzewodniczących z 1 października, współprzewodniczący ponownie wzywają do natychmiastowego zakończenia działań wojennych i wznowienia merytorycznych negocjacji w dobrej wierze i bez warunków wstępnych.

Współprzewodniczący wzywają również do natychmiastowego zawieszenia broni w celach humanitarnych, aby umożliwić ewakuację ciał poległych żołnierzy we współpracy z OBWE i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża.”

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog