„W dniu 27 września 2020 roku siły zbrojne Azerbejdżanu, wspierane przez Turcję i organizacje terrorystyczne z Bliskiego Wschodu, rozpoczęły agresywną wojnę przeciwko Republice Górskiego Karabachu. Potężnemu atakowi zbrojnemu Azerbejdżanu na Republikę Górskiego Karabachu towarzyszą poważne naruszenia przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego, a także przepisów i zwyczajów obowiązujących w konfliktach zbrojnych. W szczególności, azerbejdżańsko-tureckie formacje zbrojne celowo ostrzeliwują miasta, wioski i obiekty cywilne Republiki Górskiego Karabachu dla sterroryzowania i wyniszczenia ludności cywilnej. W wyniku tych zbrodniczych działań są liczne ofiary wśród ludności cywilnej.

Doceniamy wysiłki przywódców państw współprzewodniczących Mińskiej Grupie OBWE i całej społeczności międzynarodowej, mające na celu natychmiastowe powstrzymanie agresji zbrojnej Azerbejdżanu i zmniejszenie napięcia. Jednocześnie zauważamy, że wszystkie żądania i apele społeczności międzynarodowej są cynicznie odrzucane przez trójstronny sojusz Turcji, Azerbejdżanu i organizacji terrorystycznych.

Wzywamy społeczność międzynarodową do uznania niepodległości Republiki Górskiego Karabachu dla zapewnienia jej obywatelom prawa do życia i pokojowego rozwoju. Międzynarodowe uznanie Republiki Górskiego Karabachu jest w obecnej sytuacji jedynym skutecznym sposobem przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie.”

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog