Korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej został zaproszony na audiencję u nuncjusza apostolskiego w Syrii kardynała Mario Zenari. ‎

Podczas spotkania, które odbyło się 15 października 2020 r. w Watykanie, kardynał Zenari opowiedział członkom korpusu dyplomatycznego o zniszczeniach spowodowanych przez wojnę narzuconą Syryjskiej Republice Arabskiej, której ludność obecnie głoduje z powodu sankcji gospodarczych. ‎

Podkreślił on fakt, że sankcje wobec Syrii nie wpływają na „reżim”, który chce się rzekomo w ten sposób obalić, lecz stanowią niezasłużoną karę dla ludności cywilnej. ‎

Stolica Apostolska potępiała wszelkie formy oblężenia od XIII wieku, a później potępiała „sankcje ekonomiczne”, czyli formę masowego ataku na ludność cywilną, porównywalnego do użycia broni masowej zagłady. ‎

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog