(zkráceno)

Hypotéza o rozpadu NATO a Spojených států

Když se po třičtvrtěstoletí nerozdílné diktatury rozpadl Sovětský Svaz, všichni, kdo si přáli, aby zmizel, byli zaskočeni. CIA roky usilovně organizovala sabotáž sovětského hospodářství a očerňovala všechny jeho úspěchy, ale nikdy nepředpokládala, že by sovětský režim svrhl jeho vlastní lid ve jménu jeho ideálů.

Takto se nyní musí rozpadnout i Spojené státy. Ještě než se zhroutí, ztratí svou dostředivou sílu a opustí je všichni jejich vazalové. Ti, kdo opustí loď dříve než se zcela potopí, mají větší šanci uniknout. NATO by mělo zaniknout ještě před samotnými USA samotných, tak jako se Varšavská smlouva rozpadla ještě před Sovětským svazem.

Odstředivá síla Spojených států

USA jsou velmi mladá země a jejich populace je tvořena migranty ze všech koutů světa. Podle britského modelu si každá komunita migrantů uchovává svou kulturu a nemísí se s ostatními. Koncept „tavícího kotle“ existoval jen krátkou dobu po návratu černých vojáků z 2. světové války a rychle zase vyprchal.

Počínaje zánikem SSSR se obnovil proces dělení do ghett, tentokrát ovšem nikoli po rasové, nýbrž kulturní linii. Dnes již je země prakticky rozdělena do 11 oblastí s různou kulturou (viz mapa).

11 „národů“ soupeřících o Spojené státy
© Colin Woodard

Vnitřní konflikt anglosaské kultury

Americká mytologie vzniku USA je spojena s 67 Otci poutníky. Byla to skupina fanatických křesťanů, která žila v Holandsku a v 17. století odplula do Ameriky. Amerika je dodnes silně ovlivněna odkazem těchto 67 fanatiků. 8 prezidentů z 46 bylo jejich přímými následníky (např. Roosevelt nebo Bush).

Tito fanatici – puritáni, zorganizovali revoluci v době Olivera Cromwella, která je označována jako první občanská válka (1642-1651). O více jak sto let později se vzbouřili američtí osadníci proti daním Britské monarchie. Tato revolta je označována jako druhá občanská válka (1775-1783). Osadníci byli chudí, tvrdě pracující lidé, ale revoluci zorganizovali pokračovatelé Otců poutníků.

O osmdesát let později rozdělila USA občanská válka (1861-65), kterou někteří američtí historici označují jako anglosaskou „třetí občanskou válku“. Tato válka postavila proti sobě puritánské elity severu proti katolickým elitám jihu, takže se opakovaly konflikty dvou předchozích válek.

Anglosaská „čtvrtá občanská válka“, která se dnes formuje, je stále vedena puritánskými elitami. To, co maskuje tuto kontinuitu, je transformace těchto elit, které již nevěří v Boha, ale zachovávají si stejný fanatismus. Právě ony se nyní věnují přepisování historie své země. Podle nich jsou Spojené státy rasistický projekt Evropanů, který se Otcům poutníkům nepodařilo napravit. Jsou přesvědčeni, že je nutné znovu nastolit „Čistou cestu“ zničením všech symbolů Zla, jako jsou sochy monarchů, Angličanů a Konfederace. Mluví o „politické korektnosti“, tvrdí, že existuje několik lidských „ras“, píšou „černí“ s velkým „Č“ a „bílí“ malými písmeny.

Současnost

Prezident Nixon byl přesvědčen, že největší hrozbou pro USA není SSSR, ale čtvrtá občanská válka. Dědici Otců poutníků však jeho politiku nepřijali a zničili ho v aféře Watergate.

Když začal USA docházet dech, přivedli k moci přímého následníka otců poutníků – George Bushe ml. Ten zorganizoval emoční šok (útoky 11. září) a před strnulými zraky svých spoluobčanů přizpůsobil armády novému, finančnímu kapitalizmu. V jeho práci potom pokračoval Obama přenastavením ekonomiky.

V roce 2016 však došlo k převratné události – prezidentské volby vyhrál Donald Trump. A tak se proti němu ještě před nástupem do úřadu postavili všichni ti, kteří svrhli Nixona. Pomocí toporného nacpávání volebních uren se jim podařilo zabránit jeho znovuzvolení. Během jeho vlády však znovu začaly na povrch vycházet věci, o kterých se nemluvilo stovky let. Americké obyvatelstvo se vlivem puritánů opět rozštěpilo.

Výsledek v souladu s projektem Otců poutníků

Když skončila válka za nezávislost, potomci Otců poutníků sepsali ústavu. Neskrývali svou touhu vytvořit aristokratický systém podle anglického modelu, ani své pohrdání lidmi. Z tohoto důvodu Ústava Spojených států neuznává svrchovanost lidu, nýbrž guvernérů.

Lidé, kteří bojovali a vyhráli válku, tento stav přijali, ale prosadili deset dodatků, Listinu práv, podle níž vládnoucí třída nemohla v žádném případě porušit práva občanů ve jménu údajného „raison“ d’état “. Takto pozměněná ústava stále platí.

Bezútěšná budoucnost

Za těchto podmínek nebude nově zvolený prezident Joe Biden moci ignorovat spravedlivý hněv příznivců svého soupeře. Nebude schopen znovu sjednotit svůj lid. Před čtyřmi lety jsem napsal, že Trump bude Gorbačovem Spojených států. Mýlil jsem se. Dokázal vdechnout své zemi nový život. Nakonec to bude Joe Biden, kdo bude vinen tím, že nedokázal udržet územní celistvost své země.

Spojenci, kteří nevidí blížící se katastrofu, za to draze zaplatí.

Překlad
kob-forum.eu