Teorii, že globální oteplování lze pozorovat na celém světě a že je způsobeno lidskou činností, rozšířil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), komise OSN.

Nemám žádné odborné znalosti v oblasti klimatu a netroufám si posoudit, zda je tato teorie pravdivá, nebo ne, ale jsem odborník na mezinárodní politiku a mohu posoudit práci této komise OSN.

Asi před deseti lety jsem napsal, že IPCC, jak napovídá jeho název, rozhodně není učenou akademií, ale mezivládní skupinou [1]. Její závěry proto nejsou výsledkem vědeckého přístupu, ale politické debaty.

IPCC vznikl z iniciativy britské premiérky Margareth Thatcherové na podporu jejího boje proti hornickým odborům. Nepřekvapivě dospěl k závěru, že uhlí je pro životní prostředí špatné, zatímco jaderná energie je žádoucí. Nejedná se o vědeckou tezi, ale o politické prohlášení.

Upozornil jsem také, že vytvoření emisních povolenek na skleníkové plyny není mezivládní iniciativou, ale nápadem Joyceovy nadace, který realizuje společnost Climate Exchange Ltd. [2]. Každá země si k tomuto tématu připravuje vlastní legislativu. Obdrží určité množství emisních povolenek, které podle svého uvážení přiděluje podnikům. Společnosti, které své povolenky využijí jen částečně, mohou nevyužité povolenky dále prodat na specializované burze v Chicagu.

Stanovy vypracoval tehdy neznámý právník nadace Joyce, jistý Barack Obama (budoucí prezident Spojených států). Výzvu investorům k zahájení burzy zorganizovali Al Gore (budoucí viceprezident Spojených států) a David Blood (bývalý ředitel Goldman Sachs). Je otázkou, zda tyto lidi považujete za skutečné ekologické aktivisty, nebo za vysoce postavené podvodníky.

Postupem času se tato politika zahalila do roušky vědy a dobrých úmyslů, takže je obtížné ji zpochybnit. Přesto existuje alternativní vědecká teorie, která vysvětluje globální oteplování. Předložil ji chorvatský geofyzik Milutin Milanković v meziválečném období.

Oběžná dráha Země se mění podle tří přírodních cyklů: excentricity, šikmosti a precese rovnodennosti. Každá z těchto změn se pohybuje v rozmezí 20 000 až 100 000 let, což lze dokonale vypočítat. Tyto tři změny společně ovlivňují oslunění Země, a tím i její klima. Tato teorie byla potvrzena v roce 1976 studiem ledových jader z vrtů Vostok (Antarktida). Nevysvětluje však vše.

Ruská akademie věd právě předložila třetí teorii, rovněž založenou na pozorování přírody. Podle ní je „hlavní příčinou lokálních klimatických katastrof zvyšující se emise přírodního vodíku v důsledku střídání gravitačních sil Měsíce a Slunce, které způsobují díry v ozónové vrstvě. Následný nárůst teploty a mísení ozonu a vodíku jsou hlavními příčinami lesních a stepních požárů“ [3].

Francouzská akademie věd se nespokojila pouze se zpochybňováním dogmat IPCC, ale zpochybňuje i opatření, která mají snížit počet děr v ozonové vrstvě. Konkrétně Vídeňskou úmluvu a Montrealský protokol, „jejichž provádění zlikvidovalo celá dílčí odvětví chemického průmyslu, aniž by to mělo vliv na velikost ozonových děr, které se pouze zvětšily“.

Teorie Ruské akademie věd je rovněž založena na myšlence, že globální oteplování není srovnatelným jevem v různých oblastech světa. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se teplota Tichého oceánu ochlazuje [4].

Práce Ruské akademie věd bude představena na konferenci COP-28 v Dubaji na přelomu listopadu a prosince. Politický boj za umlčení vědců již začal. Týká se jmenování předsedy zasedání, který bude moci potížistům dát široký prostor, nebo je naopak umlčet. Výběr předsedy je na Mohammedu ben Zayedovi, vládci Spojených arabských emirátů. Ten jmenoval Sultána al-Jabera, svého ministra průmyslu. Poslanci USA a EU okamžitě napsali generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi dopis, v němž ho požádali, aby se proti tomuto kroku postavil. Jejich argumentace jako vždy nemá nic společného s jejich cílem. Argumentují tím, že Sultán al-Džaber je zároveň předsedou Národní ropné společnosti Abú Zabí (Adnoc). Byl by tedy soudcem i porotou. Místo toho doporučují jmenovat lobbistu pro nefosilní paliva. Ten by byl také soudcem a porotcem, ale pro opačný tábor.

Pokud se ruští vědci na 28. konferenci smluvních stran vyjádří, je pravděpodobné, že se shromáždění rozdělí na dvě části, a to nikoli podle vědeckého, ale politického klíče. Příznivci Anglosasů proti příznivcům Ruska (zbytku světa). Není pochyb o tom, že dogma IPCC se brzy stane idée fixe Západu a terčem posměchu zbytku světa.

Zdroj
Zvědavec (Česko)
Zvědavec

[1Le prétexte climatique 2/3 : « 1982-1996 : L’écologie de marché », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 22 avril 2010.

[2Le prétexte climatique 3/3 : « 1997-2010 : L’écologie financière », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 26 avril 2010.

[4Systematic Climate Model Biases in the Large-Scale Patterns of Recent Sea-Surface Temperature and Sea-Level Pressure Change, Robert C. J. Wills, Yue Dong, Cristian Proistosecu, Kyle C. Armour & David S. Battisti, Geophysical Research Letters, DOI : 10.1029/2022GL100011.