Den 5. juni 2022 avslørte den italienske dagsavisen Corriere della Sera at det finnes et overvåknings-program rettet mot «pro-russiske» personer i landet. Det blir overvåket av Department of Information for Security, en etterretningstjeneste som rapporterer direkte til statsministeren.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA publiserte bulletin nr. 4 fra dette programmet, kalt Hybrid Bulletin. Det dekket perioden fra 15. april til 15. mai. Derfra kan vi trekke den slutning at bulletin nr. 1 dekket perioden fra 15. januar til 15. februar. Hvis dette stemmer, så betyr det at programmet ble lansert mer enn én måned før Russlands intervensjon i Ukraina.

I denne italienske etterretnings—rapporten pekes det på vår venn og bidragsyter geografen Manliuo Dinucci. Han skiller seg ut som «den farligste kilden» [1].

Corriere dell Sera mener bestemt at rapporten stemmer. De påstår til og med at den russiske presidenten Vladimir Putin nevnte Dinucci i Seierstalen sin. Men det er blank løgn.

Man kan logisk slutte seg til at beslutningen tatt av den venstreorienterte italienske dagbladet Il Manifesto om å sensurere Manlio Dinuccis artikkel om strategien planlagt mot Russland av RAND Corporation [2], var et resultat av ytre press.

Parlamentskomiteen som er ansvarlige for å følge med på hva etterretningstjenesten holder på med ser nå på saken.

Det er jo sannsynlig at det ikke bare er Italia som holder på med slikt. Men Italia er altså med i dette overordnede NATO-programmet.

Det kan jo forklare hvorfor det polske forsvarsrådet har blandet seg inn hos Den franske internett-leverandøren Orange, som har bedt om at man sensurerer Voltaire Network i Polen. Så langt har det likevel bare skjedd i autokratiske stater.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1« Ukraine : la désinformation du "système d’information" », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Grandangolo , Réseau Voltaire, 18 juin 2022.

[2« Ukraine : tout était écrit dans le plan de la Rand Corp. », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 8 mars 2022.