ولترشبکه
زندگینامهها

لوران فابیوس

گستاخی لوران فابیوس 26 اكتبر 2018
سرگئی لاورو ، وزیر امور خارجه ی روسیه ، در مصاحبه ای با راشیا تودی، گفتگوی تلفنی خود را با هم تای فرانسوی خود لوران فابیوس ، طی عملیات ٬٬ سورال٬٬ در مالی را ،فاش کرد.
٬٬فرانسه قصد داشت حضور قشون نظامی خود در مالی، برای مبارزه با تروریزم ، از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شود . لوران فابیوس ، به من زنگ زد و از من خواست تا روسیه در این ارتباط مخالفت نکند ( .. ) اما ، فراموش نکنیم که من به او گفتم ، شما عملیات افرادی که در لیبی مسلح نمودید ، سرکوب خواهید کرد . او خندید و به من گفت : ٬٬ زندگی اینطور است . ٬٬ البته درست است که ٬٬ زندگی اینطور است ٬٬ اما (...)
 
شکایت بر علیه لوران فابیوس در دادگاه قضایی 29 نوامبر 2013
سه شهروند سوریه بر ضد لوران فابیوس، به اتهام دست داشتن وی در تهدید به مرگ، حمله به منازل، تخریب و کشتار، قطع عضو، قتل، آدم ربایی، بازداشت و عدم دسترسی به جسد به دلیل نداشتن تعلق به یک دین خاص، به دادگاه قضایی جمهوری فرانسه شکایت نموده اند.
شکایت کننده گان، خانم القاسم و بانوان هریک الابراهیم و سلیم، چنین میپندارند که لوران فابیوس، به عنوان وزیر امور خارجه، از مقام خویش، با سلب مشروعیت سوریه یی ها در مبارزه بر ضد تروریزم و مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن استفاده از تروریزم علیه غیر نظامیان به دلیل عدم تعلق آنان به مذهب سنی، سو استفاده ها نموده است.
آنها از (...)
 
سقوط وخیم دیپلماسی فرانسه
فرانسه می خواهد «شورشیان سوریه» را مسلح سازد!
بوسيله ى آندره شامی
فرانسه می خواهد «شورشیان سوریه» را مسلح سازد! پاریس (فرانسه) | 1 آوريل 2013
در مقابل اعلامیه های لوران فابیوس و فرانسوآ هولاند که حاکی از خواست آنها مبنی بر جاری ساختن سیل اسلحه برای «مخالفان» در سوریه می باشد، آندره شامی از شبکۀ ولتر فرانسه در اینجا واکنش نشان می دهد و می گوید که به چنین دلایلی این موضع گیری خصمانه از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی بوده و ضربۀ وخیمی به اعتبار فرانسه در جهان وارد می سازد. موضوع مهمتری که آندره شامی در این نوشته مطرح می کند، این است که بحران سوریه، با کاروان مرگ و کشتار و ارتکاب به اعمال تروریستی، می تواند به فرانسه صادر شود. در نتیجه احتمالا فرانسوی ها کابوسی را که طی دو سال به مردم سوریه تحمیل کردند در خاک خودشان تجربه خواهند کرد.