سرگئی لاورو ، وزیر امور خارجه ی روسیه ، در مصاحبه ای با راشیا تودی، گفتگوی تلفنی خود را با هم تای فرانسوی خود لوران فابیوس ، طی عملیات ٬٬ سورال٬٬ در مالی را ،فاش کرد.

٬٬فرانسه قصد داشت حضور قشون نظامی خود در مالی، برای مبارزه با تروریزم ، از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شود . لوران فابیوس ، به من زنگ زد و از من خواست تا روسیه در این ارتباط مخالفت نکند ( .. ) اما ، فراموش نکنیم که من به او گفتم ، شما عملیات افرادی که در لیبی مسلح نمودید ، سرکوب خواهید کرد . او خندید و به من گفت : ٬٬ زندگی اینطور است . ٬٬ البته درست است که ٬٬ زندگی اینطور است ٬٬ اما سیاست اینطور نیست . سرگئي لاورو اعلام نمود : مسلماََ ، این اصل به کار گیری ارزش های دوگانه است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian