ولترشبکه
ایالات

بولیوی

بازگشت پیروزمندانه ی اوو مورالس به بولیوی 1 دسامبر 2020
رئیس جمهور سابق بولیوی ، اوو مورالس از تبعید به کشورش بازگشت . او به هنگام کودتای تشکیل شده از سوی سازمان سیا و ( او ا آی ) به هنگام انتخابات ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ از کشورش گریخت . رسانه های بین الملل به دروغ اعلام کردند که فرار او به علت خشم ملتش بوده است .
کودتاچیان مجبور شدند بار دیگر انتخاباتی در تاریخ ۲۰ ماه اکتبر ۲۰۲۰ برگزار نمایند ، که در دور اول حزب مورالس پیروز گشت .
پس از بازگشت به کشور ، جمعیت عظیمی در انتظارش در فرودگاه شیموره صف کشیده بودند . ایالات متحده بازگشت اوو مورالس را به شرط آن که در دولت این کشور نقشی نداشته باشد ، (...)
 
چگونه ( او ای آی ) اوآ مورالس را کنار گذاشت 2 آوريل 2020
مطابق با گذارش سازمان آمریکایی ( او ای آی ) انتخابات بولیوی در ۲۰ ماه اکتبر توام با تقلب وسیعی صورت گرفت که به نفع اوآ مورالس و حزب او ( ام آ اس ) بوده است
مطابق با قانون اساسی بولیوی ، کسی می تواند رئیس جمهور این کشور باشد که در اولین انتخابات ۵۰ در صد آرا به او تعلق داشته باشد ، یا آنکه ۴۰ درصد از آرا و یا ۱۰ در صد جلوتر از رقیب خود باشد . که در غیر این صورت باید انتخابات به دور دوم کشانده شود.
در شب دهم اکتبر ۲۰۱۹ ، نخستین نتایج نشان داد که انتخابات باید به دور دوم کشیده شود . اما پس از آنکه ۸۳ درصد صندوق ها شمرده شد ، روند شمارش آرا متوقف گردید (...)