Voltaire Network

EU forlenger den økonomiske krigen mot Russland med 6 måneder

+

Den 19. desember utvidet EUs «Råd for Utenlands-virksomhet og Internasjonale Relasjoner» sine «økonomiske sanksjoner» overfor Den Russiske Føderasjonen med 6 måneder.

Disse ensidige økonomiske sanksjonene bryter med FN-charteret og er i strid med internasjonal lovgiving. De er reminisenser (rester, overs.) av middelalder-prinsippet om beleiring, noe de kristen kirkene fordømte i alle former (uten unntak). Mens vesten i dag presenterer sanksjonene som noe som tar sikte på å legge press på ledere, så er alt det de fører til en forverring av forholdene til den fattigste delen av befolkningen. Utenlands-rådet rettferdiggjør sin egen beslutning ved å legge all skyld på Russland for at Minsk-avtalen overhode ikke gjennomføres, til tross for det faktum at den ukrainske presidenten offentlig har erklært at han aldri vil gjennomføre den.

Tidligere har rådet lagt all skyld på Russland for responsen på Krim for statskuppet i Kiev som ble organisert av USA.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.