Specjalny inspektor generalny Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, John F. Sopko, był przesłuchiwany 10 czerwca 2014 roku przez podkomisję Izby Reprezentantów do spraw Bliskiego Wschodu i północnej Afryki w związku ze „staraniami rekonstrukcji Afganistanu”.

Prawnik potępił załamanie się dotychczasowych działań w Afganistanie, szczególnie tych przeznaczonych dla kobiet i budowy państwa prawnego, pod wpływem nacisku kryminalnych i narkotykowych organizacji.

Według danych biura Stanów Zjednoczonych do spraw narkotyków i zwalczania przestępczości budżet narkotyków wyniósł w Afganistanie 2 mld USD w roku 2012 i 3 mld USD w roku 2013, czyli osiągnął najwyższą do tej pory wysokość.

Tłumaczenie
Mira