Francouzská vláda nás ujišťuje, že je v trvalém kontaktu s představiteli „osvobozené zóny“ v Sýrii, a že jim poskytuje logistickou podporu. Rovněž vyhlašuje, že pracuje na tom, aby zamezila únosu této revoluce islamisty.

Ovšem ta Národní koalice, která byla uznána jako reprezentant opozice jak pro vnější, tak vnitřní záležitosti byla Revoluční komisí Aleppa zavržena, a ta teď v „osvobozené zóně“ instaluje islamistickou vládu. [1]

Francouzská vláda svou pozici neobjasnila. Neprojevuje žádné příznaky toho, že by svou logistickou pomoc pro „osvobozenou zónu“ Aleppa zmrazila (jak humanitární, tak „nesmrtící“ vojenskou pomoc), ač to je jasně v rukou islamistů, kteří demokracii odsoudili jako „Západní konspiraci“. Můžeme si také vzpomenout i na to, že Francie podporovala islamistický emirát Baba Amr a že François Hollande 6. července 2012 s poctami přijal několik jeho uprchlých vůdců. (Překladatel : Emirát Baba Amr separatistický stát Al Kaiídy ve válkou rozděleném Jordánsku. Velká část jeho džihádistů se teď s podporou NATO, wahábitských monarchií ze Zálivu a Muslimským bratrstvem ovládaných zemí jako Turecko a Egypt po jeho porážce přesunula do Sýrie.)

Je těžké udělat si jasný obrázek o tom, co se v Aleppu děje, když jsou tam teď tři oblasti pod kontrolou ozbrojených skupin. Na rozdíl od toho, co se stalo v Baba Amru (Homsu), jehož obyvatelstvo po vyhlášení islamistického emirátu uprchlo, to vypadá, že něco z obyvatelstva tam zůstalo a podporuje teď nové úřady. Kacíři – sunnité, sufité a šiíté, včetně drúzů, alawitů a ismaelitů – a samozřejmě ‚nevěřící‘ (křesťané) už byli vyhnáni a jejich majetky konfiskovány.

Vládní vojska se zatím neodvažují útočit ze strachu z rozsahu krveprolití a dalšího ničení. Krůček po krůčku se tedy objevuje nový životní styl.

Ale „revoluční“ úřady v každém případě už vytvořily Komisi k nařízení Božího práva a zákazu bezbožných zákonů a 22. listopadu vydaly svůj první zákonný akt, který zde plně překládáme.

Ve jménu Boha shovívavého a milosrdného ! Ty potíže, které znepokojují nás Islamistický národ by nás neměly překvapit. Ten čelí dilematům a výzvám, které nás obklopují ze všech stran. Každá noc je temnější než ta, která byla před ní. Žijeme v kritických časech. Tento okamžik je těžký. Pozorujeme, jak někteří z našich bratří slepě bloudí stíny. Vypadá to, že spěchají ke své vlastní bídě, bezmyšlenkovitě padají na kolena před Západem, utíkají do vakua přesvědčeni, že způsob života těch nevěřících je vrcholem kultury, že jejich morálka je základem pro rozvoj a že jejich ideje jsou zdrojem světla, aniž by to alespoň trochu studovali či zkoumali.

Šária a fakta ukazují, že tato hlediska jsou nelegitimní a nečistá. Z tohoto důvodu byly vydány fatwy největšími Šejky našeho národa – jejich svatostmi Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz [2], Abdul-Azeez ibn Abdullaah Aal ash-Shaikh [3], Muhammad ibn al Uthaymeen [4], Abdullah Ibn Jibreen [5], Saleh al Fawzan [6], Bakr abu Zayd [7], Abdullah bin Ghailan a mnoha dalšími. Např. se podívejme jen kolik ctných žen bylo zneuctěno ? A kolik mladých dívek osvobozených (Islámem) ponížilo svou důstojnost silničními nehodami ? Jeden muž handluje s její ctí, další zneužívá její slabosti a třetí manipuluje jejími emocemi … zvláště když ví, že ta dívka je touto situací ztrapněna a nechce, aby o tom byl její manžel či poručník informován. Proto dočasné Vojenské a civilní výbory Aleppa tuto situaci obyvatelstvu Aleppa vysvětlily a vydaly dekret, že ženám je teď zakázáno řídit. Jakákoliv osoba, která neuposlechne tohoto nařízení, bude trestána, dokud se nevzdá těchto praktik, bude-li to nezbytné, pak silou. Komise k nařízení Božího práva a zákazu bezbožných zákonů je pověřena uplatněním tohoto současného zákona.

Všimli jsme si, že toto rozhodnutí bylo motivováno výlučně odkazy na saúdské vykladače Koránu.

Ač je ve Francii 24. listopad Dnem odstranění násilí vůči ženám, tak francouzská ministryně ženských práv Najat Vallaud-Belkacem k těmto velkým „revolučním“ výdobytkům nekoncipovala žádný svůj komentář. Kromě toho Komise k nařízení Božího práva a k zákazu bezbožných zákonů stanovila policejní síly pověřené povoláváním obyvatelstva Aleppa k modlitbám a trestání těch, kdo volání k modlitbám nevyslyší.

Překlad
New World Order Opposition
Nwoo.org

[1« Les groupes armés d’Alep s’engagent pour un État islamique », Réseau Voltaire, 20 novembre 2012.

[2Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz (1910-1999), ex-Grand Mufti of Saudi Arabia. He is the man who pronounced the fatwa forbidding women to drive in Saudi Arabia. He also authorised the deployment of infidel troops in the Arab Peninsula during Desert Storm. He is also celebrated for having professed that the sun revolves around the earth, and not the opposite. However, he changed his mind when Prince Sultan ben Salman bought himself a place aboard the space shuttle Discovery. While we’re on the subject, I can’t resist the pleasure of reminding you that the Prince Sultan complained that the flight made it impossible to maintain a constant orientation facing Mecca.

[3Abdul-Azeez ibn Abdullaah Aal ash-Shaikh is the present Grand Mufti of Saudi Arabia. He’s the man who ordered the destruction of the Green Dome – the sepulchre of the prophet Mahommed – as well as all the ancient churches of Arabia, for the motive that these monuments were the object of idolatrous cults

[4Muhammad ibn al Uthaymeen (1925-2001) was one of the principal Salafist masters of Saudi Arabia.

[5Abdullah Ibn Jibreen (1933-2009), a Saudi master. He considered the Chiites to be heretics, and called for their expulsion from the land of Islam.

[6Saleh al Fawzan is the ex-President of the Supreme Court of Justice of Saudi Arabia.

[7Bakr abu Zayd is the ex-General Procurator of Saudi Arabia. He died in 2008.