Zatímco západní tisk trvá na projednávání možné vojenské podpory prezidentu Bašáru al-Assadovi, Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) se rozhodla bojovat proti terorismu v Iráku a v Sýrii.

Zdálo by se, že západní mocnosti stále nechápou důsledky své politiky.

Existenční otázka pro CSTO

Pamatujme si, že CSTO je klasická vojenská aliance mezi šesti bývalými členy Sovětského svazu – Běloruskem, Ruskem, Arménií, Tádžikistánem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem. Na rozdíl od NATO a Varšavské smlouvy, ve kterých členské státy pozbyly svoji suverenitu – pro prospěch Spojených států a Spojeného království v NATO a SSSR ve Varšavské smlouvě, což představuje porušení stanov OSN – si členské státy CSTO zachovávají plnou suverenitu, neumisťují své armády pod nadvládu nejmocnějšího člena aliance a mohou kdykoli alianci opustit. Ázerbajdžán, Gruzie a Uzbekistán již svobodně opustily tuto organizaci a obrátily se ke Guamu a k NATO.

Od 80. let – dříve, než členské státy CSTO vůbec existovaly – Spojené státy a NATO rozmístili raketový systém, který byl nejdříve ze všeho cílen na SSSR a nyní obklopuje CSTO. Tyto rakety, jenž měly zničit nepřátelské interkontinentální rakety během jejich startovací fáze, mohou v podstatě pouze zničit pomalu se pohybující letadlo a nemají žádný efekt na ruské rakety, které jsou nadzvukové. Prezentován Pentagonem jako obranná zbraň – což snad mohl původně být – tento „protiraketový štít“ může tudíž mít snad pouze ofenzívní potenciál. CSTO je jediná skupina států ve světě, která je ohrožena raketami, jež jsou na ně mířeny přímo z jejich hranic.

Od 2. světové války SSSR a později členské státy CSTO sledovaly nábor Muslimského bratrstva CIA a používání svých určitých členů či bývalých členů Spojenými státy s účelem je destabilizovat. Tak muži Usámy bin Ládina (trénovaní bratrem Saída Qutba) a Aymana al – Zaouahiriho (který se připojil k Bratrstvu rok před uvězněním a popravou Saída Qutba) bojovali proti SSSR v Afghánistánu a potom proti Rusku v Jugoslávii a nakonec na svém vlastním území na Kavkaze.

Od roku 2011 byly členské státy CSTO svědky operace NATO známé jako „Arabské jaro“, která měla za účel svrhnout nepřátelské režimy a také přátelské režimy na Středním východě ve prospěch Muslimského bratrstva (Tunisko, Egypt, Libye, Sýrie) a od roku 2014 sledovaly triumf ideálu Muslimského bratrstva s proklamací kalifátu, což je jak proti mezinárodnímu právu, tak proti lidským právům. V současné době tento kalifát udělil své velitelské pozice většinou islamistům z bývalého SSSR, někdy dokonce ze členských států CSTO.

1. srpna Ukrajina a člen NATO Turecko oznámili vytvoření „Mezinárodní islamistické brigády“, složené z al – Káidy a bojovníků Daeshe a umístěné v Khersonu (Ukrajina). Tato brigáda chce bojovat proti Rusku na Krymu.

Jinými slovy, pokud teď nebudou bojovat proti terorismu, budou CSTO muset brzy konfrontovat jak vnějšího nepřítele – NATO a jejich rakety – tak vnitřního nepřítele – islamisty, kteří byli původně trénováni NATO.

15. září CSTO pořádala výroční schůzi pro čelní představitele svých států v Dušanbe (Tádžikistán). Jak jsem oznámil před měsícem, ruský prezident Vladimír Putin předložil svým kolegům studie provedené ruskou armádou, týkající se možnosti bojování proti kalifátu okamžitě, dříve než hromadně vstoupí na území CSTO.

Prezidentu Putinovi se v minulosti povedlo přesvědčit své partnery, že je nebude zapojovat do podpory ruských ambicí v Sýrii, ale aby odpovídali na hrozbu přímo mířenou na CSTO.

Nakonec se CSTO rozhodla nasadit vojska do Iráku a Sýrie, aby bojovaly s džihádisty, ať už prohlašovali, že podporují Daesh nebo al – Káidu. Tato operace je legální podle mezinárodního práva, neboť je v souladu s rezolucemi Bezpečnostní rady OSN, vztahujícími se na boj proti terorismu. Je to také prodloužení operace Koalice vedené USA, taktéž legální, proti Daeshi.

Na rozdíl od Koalice však CSTO udržuje pozitivní vztahy s vládami Iráku a Sýrie, což jí umožňuje počítat s daleko větší výkonností. Aby připravili intervenci CSTO, byl vybudován vzdušný koridor mezi Organizací a Sýrií. Nejprve měli v plánu překřížit země Balkánu, ale spojenci USA byli proti tomu, s výjimkou Řecka. Koridor byl tudíž vytvořen tak, aby vedl přes Irán a Irák. Do jednoho týdne bylo do Sýre dopraveno masívní množství vojenské techniky a více než 2,000 mužů. Technicky řečeno, CSTO má kapacitu nasadit až 50,000 mužů během méně než dvou týdnů.

Fórum Organizace spojených národů

Za účelem efektivity a bez předsudků o dobré nebo špatné víře západních mocností mají čelní představitelé států CSTO v plánu mluvit před Valným shromážděním OSN – které se koná 28. září – chtějí apelovat na mezinárodní komunitu, aby sjednotila své úsilí proti terorismu.

Kromě toho, jelikož Rusko předsedá Radě bezpečnosti za měsíc září, Vladimír Putin – který nebyl v OSN po desetiletí – bude předsedat sezení 30. září, které bude věnováno boji proti terorismu v Iráku a v Sýrii.

V případě, že Koalice a CSTO dojdou ke shodě, by se mohly buď účastnit společných operací, nebo si rozdělit práci mezi sebou – Irák pro Koalici a Sýrii pro CSTO. Jinak by tyto dvě organizace mohly pořádat dvě různé kampaně a zároveň se snažit druhému nepřekážet.

Z hlediska atlantické aliance bude mít kampaň CSTO přínos pro Syrskou Arabskou Republiku a bude garantovat trvání mandátu zvoleného prezidenta Bašára al – Assada, kterého NATO doufalo svrhnout. Je však falešné předstírat, že tato intervence byla koncipována, aby uchránila Sýrii před Západem. Vskutku, během příprav Ženevské konference v červnu 2012 prezident Putin zvážil nasazení CSTO jako mírové síly. Generál Hassan Tourekmani, který byl toho času prezidentem Syrské národní rady bezpečnosti, podnikl několik kroků, aby to umožnil. Nasazení se však neudálo, částečně proto, že Organizace ještě nepodepsala smlouvu s OSN a částečně proto, že dva členové CSTO se necítili přímo ohroženi situací v Sýrii.

Z hlediska CSTO je jejich návrh západním mocnostem bude zavazovat, aby vyjasnili svou politiku. Vskutku, až do podepsání smlouvy mezi Wahingtonem a Teheránem 14. července protidaeshská koalice nejen že nebojovala proti terorismu, ale pravidelně a ve velkých množstvích shazovala zbraně džihádistům. Během posledních několika týdnů však Koalice skutečně bojovala proti Daeshi. Koncem července, v koordinaci se Syrskou arabskou armádou a její milicí – Kurdskou PYG a Syrským vojenským koncilem – odstartovala masivní bombardovací operaci v obraně Al – Hasakahe. Tato operace, kterou Koalice nepublikovala, eliminovala zhruba 3,000 džihádistů.

Kromě toho Bílý dům již naznačil, že je otevřen „taktickým a praktickým diskuzím s Ruskem“. Úřad zahraničních věcí prohlásil, že již nadále není proti skutečnosti, aby „syrský prezident mohl zůstat u moci po období přechodu, pokud by to urychlilo vyřešení konfliktu“. Francouzský ministr zahraničních věcí se přidal k hnutí a naznačil, že by souhlasil s tím, aby bylo prezidentu al – Assadovi dovoleno završit mandát, který mu jeho lidé svěřili, prohlašujíc: „Musíme říci syrským lidem, že si pan Bašár al – Assad bude udržovat výkonnou moc po dalších patnáct let? Pokud to řekneme, žádné řešení není možné. Mezi sdělením toho a požadováním okamžitého odchodu pana Bašára al – Assada je mezera. Té se říká diplomacie.“

Následky intervence CSTO

Oproti falešné domněnce velmi rozšiřované atlantickým tiskem není boj proti terorismu v Iráku a v Sýrii záležitostí desetiletí, nýbrž několika měsíců, pokud všechny státy zastaví svoji tajnou podporu džihádistům.

V případě nesouhlasu v OSN západní tisk pravděpodobně obviní akci CSTO zveličováním civilních obětí. Skutečně navzdory všem opatřením není možné bombardovat teroristy bez způsobení oboustranné škody. „Každý islamistický velitel má tři „manželky“ a podle jejich příkladu si stále více a více džihádistů bralo vězeňkyně, které degradovali k otroctví a potom se s nimi „oženili“.

Bude – li však dosaženo souhlasu, již pravděpodobně nikdy o těchto obětech neuslyšíme a válka v Sýrii by měla být skončena do ortodoxních vánoc, ačkoli bude trvat dobrý rok, než bude situace na celém území plně stabilizovaná.

Pamatujte si:
 CSTO zakročí v říjnu 2015, jak v Iráku tak i v Sýrii, proti jedincům nazývaným OSN „teroristy“ , jinými slovy al – Káidě, Daeshi a všem skupinám s nimi spojeným.
 CSTO se nepokouší přijít na pomoc Haiderovi al – Abadimu nebo Bašáru al – Assadovi, nýbrž je přímo ohrožena džihádisty.
 Džihádisté nemají kapacitu odolávat po velmi dlouhou dobu mezinárodní alianci, jestliže jsou zahrnuty Irák a Sýrie.
 Spojené státy, které již podnikly rozsáhlou tajnou společnou operaci se Syrskou arabskou armádou v Al – Hakashi, jsou připraveny uzavřít dohodu se CSTO. Jejich britští a francouzští spojenci jsou připraveni zříci se myšlenky na svržení Syrské arabské repuliky.

Překlad
New World Order Opposition
Nwoo.org