«Den vitenskapelige revolusjonen som har frembrakt spaltingen av atomer krever en moralsk revolusjon». Med disse historiske ordene (laget av presidentens tale-skriver) kulminerte Obamas Asia-besøk. Under reisen erklærte han i Hiroshima sin vilje til «å stake ut en vei som fører til ødeleggelse av alle kjernefysiske våpen». Foreningen for USAs vitenskapsfolk (The Federation of American Scientists) støtter ikke dette og legger frem bevis for at Obama-administrasjonen i mindre grad enn sine forgjengere har redusert antallet atomvåpen.

I dag har USA 4500 strategiske atomvåpen, hvor 1700 er klare til utskytning, pluss 180 taktiske klare for utskyting i Europa, pluss 2500 som har vært trukket tilbake men ikke demontert. Sammen med Storbritannia og Frankrike disponerer NATO 5015 kjernefysiske våpen, hvorav 2330 er klar til bruk. Dette er mer enn Russland (som har 4490 hvor 1790 er klar til bruk) og China (som har 300 og hvor ingen er klar til bruk).

Obama-administrasjonen - det er New York Times som dokumenterer dette (21. september 2014) - har lansert en $1000 milliarder-plan for å bygge nye 400 interkontinentale ballistiske raketter, 12 ubåter og 100 strategiske bombefly for bruk til kjernefysiske angrep. For denne «moderniseringen» av de kjernefysiske våpnene, inkludert de som er utplassert i Italia, vil en nasjonal sammenslutning bestående av åtte av de største fabrikkene og laboratoriene med 40 000 ansatte, står for den kjernefysiske ekspansjonen i USA. Det kjernefysiske våpenkappløpet er gjenopptatt og i Hiroshima erklærte Obama sin vilje til å eliminere ikke bare kjernefysiske våpen, men også krigen selv. Mens han minnet om at «vanlige mennesker ikke vil ha mer krig» la han vekt på at:

«vi må endre vår mentalitet vedrørende krig og bruke diplomati for å forhindre konflikter.»

Samtidig, men i Washington, beskyldte Pentagon China for å forsterke forsvars-systemene sine i Sør-China-havet for «å overvåke dette havet og begrense vår evne til å bevege oss i Asia/Stillehavs-regionen.» Dette er en region hvor USA øker sitt militære nærvær med utgangspunkt i en plan som forutsetter, rett utenfor China og Russlands grenser, utplassering av skip og Aegis-baser tilsvarende de som allerede er på plass i Europa, utstyrt med utskytningsystemer av missiler både til avskjæring og til kjernefysiske angrep. Mens USAs rakettutskytnings-systemer krysser rundt i Sør-China-havet, forbereder USAs marine Pacific Rimpac 2016, den største marine-flåte-øvelsen noensinne. Filippinene har allerede klargjort fem militær-baser for USA og Australia, hvor marinefartøyer allerede er utplassert, har klargjort vertskapet for USAs strategiske kjernefysiske angreps-bombefly.

G7-møtet som var samlet i Japan, sluttet seg til USAs oppfatning og krevde «frihet til å navigere og frihet fra overvåkning» i Sør- og Øst-China- havet, og bekreftet i samme slengen sanksjonene innført mot Russland for «aggresjonen» overfor Ukraina (mens EU bekreftet sanksjonene mot Syria).

USA/NATO-strategien i Europa overfor Russland er integrert i de strategiske tiltakene overfor China og Russland i Asia/Stillehavsregionen, i allianse med Japan som er i økende grad i ferd med å gjenoppta en militær rolle. Det er i denne sammenhengen at en må forstå at bakteppet for Obamas besøk, hvor USA fjerner våpenembargoen, er et anti-kinesisk tiltak. I tillegg kommer også at fredskorpsene (som er tett forbundet med CIA) skal til Vietnam for å undervise i engelsk (eller snarere usa-nsk) og Fulbright universitetet skal åpne en egen avdeling i Ho Chi Minh-byen for unge vietnamesere utdannelse på «verdensnivå.»

USA, som ble slått av den heroiske vietnamesiske frigjøringsbevegelsen, kommer tilbake med andre våpen.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)