Allerede i begynnelsen av oktober var Italia vertskap for et forberedende møte til den stadig pågående FNs klimaendrings-konferanse i Glasgow, COP26.

To uker senere var Italia vertskap for en annen internasjonal hendelse, som var forskjellig fra den første som var publisert overalt, ble denne gjennomført i all taushet fra regjeringens side.

Det handlet om NATOs atom-krigs-manøver Steadfast Noon på himmelen over det nordlige og sentrale Italia.

Under USAs kommando deltok luftstyrker fra 14 land fra den Atlantiske Alliansen, med doble atom- og konvensjonelle kampfly ved basen Aviano (Fruili) og Ghedi (Brescia) i syv dager.

Ved Aviano er 31. USAs Wing permanent basert med F-16C/D jagerbombere og med B61 atombomber.

I Ghedi finner vi 6. Stormo av den italienske luftstyrken med Tornado PA-200 jagerbombere og B61 atombomber.

Føderasjonen av amerikanske forskere (FAS) bekrefter i 2021 at «det italienske luftforsvaret er tildelt oppdrag med USA-bombere som finnes i Italia men under kontroll av USAs luftforsvar. Dersom de skal brukes i krig må det det ha godkjennelse av De Forente staters president».

Aviano og Ghedi-basene er blitt bygget om for å kunne motta F-35 kampfly væpnet med de nye B61-12 atombombene.

Sist oktober, i Nevada, ble de avsluttende testene med å slippe ufarlige prøver på B61-12 bomber fra to F-35A- kampfly gjennomført.

Snart vil de nye atombombene komme til Italia: 30 italienske F-35A kampfly, klare til angrep under kommando av USA-kommando, utstyrt med 60 B61-12 atombomber. De kan bli plassert på Ghedi-basen alene.

En uke etter å ha deltatt i denne atomkrigs-manøvren deltok Italia i FNs klimaforandrings-konferanse, arrangert av Storbritannia sammen med Italia.

Den britiske statsministeren Boris Johnson advarte: «Vi er bare ett minutt fra midnatt, og vi må handle nå» mot global oppvarming som ødelegger planeten.

Han brukte den symbolske «dommedagsklokken», som faktisk har merket av hvor mange minutter vi er unna en atom-midnatt.

Den samme Boris Johnson annonserte bare for noen få måneder siden, i mars, en mulig oppgradering av britiske undervannsbåter til atomangrep - the Astute (som koster 2,2 milliarder dollar hver).

De skal være bevæpnet med USAs Tomahawk IV atom-cruise-missiler med en rekkevidde på 1500 km, og the Vanguard bevæpnet med 16 USA Trident DS ballistiske missiler med en rekkevidde på 12 000 km. De er utstyrt med mer enn 120 atomkrigshoder.

Disse blir snart erstattet av den enda kraftigere Dreadnough-klassen undervannsbåter,

Britiske atomangreps-undervannsbåter cruiser dypt utenfor den russiske kysten, og cruiser nå også langs den kinesiske kysten. De starter opp i Australia. Der kan både USA og Storbritannia skaffe til veie atomundervannsbåter.

Storbritannia, som er vertskap for konferansen Save the Planet fra Global Oppvarming, er på denne måten med på å bidra til våpenkappløpet som leder verden mot atomkatastrofe.

Mot en slik bakgrunn er skrytevideoen for konferansen helt feil: en dinosaur, et symbol på en utryddet art - fra et podium der FN advarer menneskene om at de må redde sin egen art fra global oppvarming.

Men Jorden ble kjølt ned på grunn av en enorm meteor som forårsaket skyer av støv som skjulte for solen.

Det er nøyaktig det som vil skje etter en atomkrig. Og i tillegg til katastrofal ødeleggelse og radioaktivt nedfall over hele kloden vil den føre til enorme branner både i byene og i skogsområdene som vil skape et lag av tykk røyk i atmosfæren og skjule solen.

Dette vil føre til at klimaet vil kjøles ned i flere år - altså en atomvinter. Konsekvensen vil bety utryddelse av de fleste planter og dyrearter, med den ødeleggende effekten det vil få for landbruket.

Kulde og sult vil redusere muligheten til overleve for noen få arter. Det vil føre til utryddelsen av menneskeheten.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)