President Donald Trump forbyr medlemmer av regjeringen sin å komme med noen slags hentydninger til påståtte «islamske» konspiratører i forbindelse med minnedagen for angrepene på 9/11.

I tiden etter angrepet hadde George W. Bush beskyldt Osama BinLaden og omtrent 20 av hans medsammensvorne for å ha organisert disse angrepene, og at de dermed hadde «tatt rotta på» verdens hær nummer én. President Bush satte ned en Commission for Presidental Inquiry. Kommisjonen skulle beskrive hans (Bush sin) versjon av begivenhetene, uten først å undersøke alternative forklaringer på disse hendelsene.

Etter dette gikk USAs justisminister til det skritt å beskylde Saddam Hussein i Irak, og så Ayatollah Ali Khamenei i Iran for å ha organisert disse hendelsene. I tillegg var det planlagt aksjoner mot USAs allierte Saudi-Arabia. Men disse rettssakene pågår fortsatt, og en avsluttende dom har ikke blitt avsagt i noen av sakene.

16 år etter 9/11 er personen som Bush-administrasjonen mente var mesterhjernen bak angrepene, Khalid Sheik Mohammed, fortsatt innelåst på Guantanamo, og han venter fortsatt på at rettssaken mot han skal ta til.

Om kvelden den 11. september 2001 sto eiendomskongen Donald Trump fram på TV-kanalen New York 9, og påsto at den offisielle beretningen var fysisk uholdbar: Det er materielt umulig for to fly å klare å få tvillingtårnene til å rase sammen, langt mindre det tredje tårnet. Senere har så å si alle fysikere utenfor USA sluttet seg til Trumps versjon.

Men selv om et stort flertall av innbyggerne i USA er overbevist om at de nasjonale autoritetene lyver om disse angrepene, er det fortsatt et mindretall som er overbevist om at angrepene ble utført av islamister.

Selv om president Trump har kommet med en antydning om «fiender», så har visepresident Mike Pence kommet med en hentydning til Daesh (IS) i en tale han holdt ved minnesmerket i Shanksville (der det fjerde flyet styrtet). Men det er jo allment kjent at Daesh ikke eksisterte på den tiden angrepene fant sted. Denne hentydningen må derfor dømmes som helt «bort i natta».

Fra forskjellige taler Donald Trump har holdt i de siste 16 årene, kan vi konkludere med at han betrakter angrepene 9/11 som forbrytelser, og at de verken bærer signaturen til utlendinger eller islamister.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no