Etter IS sitt angrep på byen Palmyra ville Kina legge om den tradisjonelle «silkeveien» (Bagdad, Palmyra, Damaskus, Tiro). En alternativ rute har blitt planlagt, ikke lenger gjennom Syria, men gjennom Tyrkia. Men denne planen har de også gått vekk fra.

I antikken var det også en alternativ rute gjennom Petra i Jordan og Alexandria i Egypt. I de siste analysene mener de Den Nye Silkeveien skal kunne gå gjennom Jordan, og så dele seg med en gren mot Egypt og den andre i retning Israel.

En vei som kan gå gjennom Egypt ble godkjent av Obama-administrasjonen. Det vil nemlig doble kapasiteten til Suez-kanalen (noe som allerede har skjedd), og etablere et svært industri-område (som er underveis).

Trump-administrasjonen vil måtte godkjenne en gren gjennom Israel. Shanghai International Port Group har nettopp kjøpt en konsesjon for å kunne operere i havnene i Haifa og Ashdod i Israel. Kina vil også bygge en tunnel gjennom Karmelfjellet for å doble forsyningene til havnene i Haifa.

Som et resultat vil 90 prosent av Israels internasjonale handel bli kontrollert av Kina i 2021. Dette betyr at folkerepublikken Kina slutter seg til USA som beskytter av Israel. Dette er nok et perspektiv som vil føre til indignasjon i USA-israelske militære sirkler.

En slik beslutning vil fullstendig snu opp ned på den regionale geopolitikken. Fram til nå, om man ser bort fra våpen, så har Beijing vært en handelspartner til Israel, og en politisk partner til Hamas (som har en representant i Beijing).

På samme måte har Kina skaffet raketter til libanesiske Hizbollah. Fra nå av vil Hamas og Hizbollah ikke lenger kunne angripe israelske veier, jernbaner og havner uten å komme i konflikt med Kina.

Naturligvis vil du huske at generalsekretæren i Hizbollah, Sir Hassan Nasrallah, har sagt at dersom Israel angriper dem fra Libanon, så vil Hizbollah kunne bombe atom-materiell som er lagret i den israelske havnen Haifa.

Planene om Den Nye Silkeveien ryster også den globale geopolitikken. Men en enighet mellom Kina og Israel trenger forhåndsgodkjenning fra Washington.

Den kinesiske handels-strategien overser en rekke politiske forhold. Det forandrer alvorlig grunnlaget for det eurasiske partnerskapet som finnes mellom Kina og Russland, et partnerskap som er grunnlaget for alliansen mellom de to landene.

I en endelig analyse vil kunngjøringen av denne nye handelsveien avsløre en hemmelig avtale mellom Beijing og Washington. Dette til tross for gjensidige økningen i toll-satsene mellom disse to stormaktene.

Dersom dette kinesiske prosjektet blir realisert vil alle stater i Midt-Østen måtte posisjonere seg på nytt. Og da vil enhver stat i verden måtte tilpasse seg til denne nye situasjonen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no