Det pågår systematisk: Når folk vil vise sin motstand mot maktapparatet i sitt eget land (med unntak av «5-eyes-landene» [1]), uansett hvilket, overtar grupper nært opp til NED (National Endowment for Democracy) og tar kontroll over demonstrasjonene uten at aktivistene vet hva som skjer.

Denne strategien har ikke noe med den spesielle situasjonen i det aktuelle landet å gjøre, eller med legitimiteten eller rettferdighet i krav som framsettes av aktivistene.

 I Hongkong velger demonstranter flagget til den gamle kolonimakten, det britiske imperiet.

 I Russlands hovedstad Moskva, får folk via google melding på sine mobiltelefoner som ber dem delta i demonstrasjoner, med nøyaktige data om sted/ tid for forbudte demonstrasjoner.

 I Frankrike infiltreres «de gule vestene» av George Soros-underbruk: Den opprinnelige oppfordringen fra parisere om å «være våken til motstand om natten!» blir til: «Våre hjerner er ikke tilgjengelige». (Se plakat!)

Ikke alle støttespillere er av det gode slaget. Målet for disse gruppene er bare å undergrave krav til vanlige mennesker i disse landene og hindre at kravene deres får gjennomslag.

Oversettelse
Per Lothar Lindtner

[1«5-eyes landene» vedtok Atlanterhavs-erklæringen i 1942 og den er grunnlaget for militær- allianser. Den består av Australia, Canada, USA, New Zealand og UK. De er først og fremst i dag forvaltere av satelitt-systemet Echelon, som avlytter all global telefoni.
National Endowment for Democracy (NED) er et US-underbruk, som ble opprettet av Ronald Reagan i 1983. Budsjettet til denne konspiratoriske organisasjonen vedtas av US-kongressen etter forslag fra USAs UD. De er organisert i tilknytning til landene i «five-eyes»-systemet.