Den 23. oktober bekreftet Putins spesialutsending til Midt-Østen, Mikhail Bogdanov, at Syrias olje- og gass-anlegg må tilbakeføres til den Den Syriske Arabiske Republikkens kontroll.

President Bashar al-Assad har allerede utdelt utvinningsrettigheter til russiske selskap som frem til nå ikke har vært i stand til å benytte dem.

Under forhandlingene som foregikk før den tyrkiske «Operasjon freds-vår» har USA insistert på at oljefeltene i Rojava blir drevet av selskaper fra USA eller Israel.

Krigen mot Syria som ble planlagt av USA så langt tilbake som i 2003 (Syria Acountability Act er et lovforslag fra den amerikanske kongressen som ble vedtatt i lov 12. desember 2003. Wikipedia.). På det tidspunkt var disse verdiene under bakken ikke kjent og de konkurrerende rørene fra Iran og Qatar var heller ikke bygget. Det er derfor en misforståelse å hevde at denne krigen på samme måten som flere andre av krigene er drevet av oljeinteresser.

Uansett lærte «Syrias venner» i begynnelsen av krigen av de tre-dimensjonale (geologiske) undersøkelsene som ble utført av det norske selskapet Sagex (som seinere ble oppkjøpt av det multinasjonale Schlumberger). Tyskland og De Forente Arabiske Emiratene stod som samarbeidspartnere for utdelingen av kontrakter til de som sluttet seg til krigen mot Syria.

Det gjenstår å se om om det rapporterte resultatene av undersøkelsene er presise. Hvis disse bekreftes har Syria gassreserver som kan sammenlignes med Qatar sine. Dette vil sannsynligvis skape problemer i forhold til landets to allierte som er viktige gass-eksportører, altså Russland og Iran.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no