I følge ei meiningsmåling saumfart av Washington Examiner [1], ventar 61% av amerikanarane at ein ny borgarkrig skal bryte ut, for andre gong i landets historie. 52% hamstrar allereie mat, medan nokre butikkar, som Sam’s Club og Costco, har byrja å rasjonere distribusjonen av basisvarer.

Blant dei mange tinga som kan trigge ein borgarkrig, har folk kryssa av for folkelege reaksjonar på tiltaka mot Covid-19 som visse guvernørar har pådytta dei – oftare enn for ei eventuell undergraving av resultata av presidentvalet.

Oversettelse
Monica Sortland

titre documents joints


NEW POLL SHOWS MAJORITY OF AMERICANS WORRIED ABOUT ANOTHER U.S. CIVIL WAR

Back to normal barometer, October 1, 2020.


(PDF - 797.8 kio)

[1“Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.