Washington Examiner tarafından yorumlanan bir ankete göre [1], Amerikalıların % 61’i bir İkinci İç Savaşın [2] yaşanmasını bekliyor. Halkın % 52’si bu nedenle zaten gıda stokları hazırlığı içerisindedir. Sam’s Club ve Costco gibi bazı mağazalar, temel ihtiyaç maddelerinin satın alımına ilişkin bazı miktar kısıtlamaları getirmiş durumda.

Seçmenler, Covid-19’a karşı bazı valiler tarafından alınan önlemlere ya da başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik halk tepkisi gibi pek çok temayı olası bir iç savaşın tetikleyicisi olarak görmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints


NEW POLL SHOWS MAJORITY OF AMERICANS WORRIED ABOUT ANOTHER U.S. CIVIL WAR

Back to normal barometer, October 1, 2020.


(PDF - 797.8 kio)

[1“Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.

[2İki haftada bir gerçekleştirilen bu anketin gerekliliği Forbes’te “What Can Public Affairs Communicators Learn From The 2016 Election ?”, Ron Bonjean, September 26, 2020’de tartışıldı. Siyasi olaylar ne olursa olsun, büyük şirketlerin toplumun tüm kesimlerinde müşterilerini muhafaza edeceklerinden emin olunması söz konusudur.