Het team van Jean-Baptiste Rivoire (Off Investigation) heeft zojuist een documentaire online gezet over hoe Emmanuel Macron zijn inkomsten van de Rothschild bank, waarvan hij managing partner was van 2010 tot 2012, verborgen hield [1].

Volgens dit onderzoek hebben de beherende vennoten van Rothschild het voordeel dat zij voor een vijfde in Frankrijk worden betaald en voor vier vijfde via trusts die op de Kanaaleilanden zijn gevestigd. Deze laatste inkomsten ontsnappen juridisch aan de Franse fiscus.

Toen Emmanuel Macron tot president van de republiek werd verkozen, was hij echter verplicht al zijn bezittingen op te geven, zodat eventuele belangenconflicten konden worden opgespoord. Maar hij heeft zijn rijkdom in het buitenland niet aangegeven.

Journalisten weten niet hoe hoog dit fortuin is, maar het zal waarschijnlijk aanzienlijk zijn wegens zijn rol in de overname van de babymelkactiviteiten van Pfizer door Nestlé. In 2014, na zijn vertrek uit het Elysée-paleis waar hij plaatsvervangend secretaris-generaal van president Hollande was, probeerde Emmanuel Macron naar Londen te verhuizen. Dit zou hem in staat hebben gesteld van zijn verborgen fortuin te genieten zonder het naar Frankrijk te hoeven repatriëren.

Geconfronteerd met de tegenstrijdigheden in de verklaringen van Emmanuel Macron, had de vereniging Anticor de zaak voorgelegd aan de Hoge Autoriteit voor de transparantie van het openbaar leven. De laatste, die bijna geen onderzoeksmiddelen had, kon niets vaststellen. Anticor heeft vervolgens de zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Maar de Parijse officier van justitie was van mening dat er geen reden was om een onderzoek in te stellen... aangezien de Hoge Autoriteit niets abnormaals had vastgesteld.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« Patrimoine de Macron », Off Investigation, 5 mars 2022.