Life Magazine van 11 mei 1960 publiceerde een artikel dat zou zijn geschreven op basis van een lang interview van 70 uur dat SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann had gegeven aan de Nederlandse SS’er Willem Sassen in Argentinië. Dit interview had niet gepubliceerd mogen worden tijdens Eichmanns leven, maar Sassen kon niet anders dan er persoonlijk voordeel uit halen.

Tijdens Eichmanns latere proces baseerde hij zijn verdediging op een geheel andere versie van zijn rol in de "Endlösung der Judenfrage". De aanklager heeft nagelaten het artikel in Life Magazine, waarvan Eichmann beweerde dat het vals was, in te dienen.

Tot nu toe was er geen bewijs dat Führer Adolf Hitler verantwoordelijk was en werd Eichmann voorgesteld als een gewone ambtenaar die in opdracht misdaden beging.

Een Israëlische documentairemaker, Yariv Mozer, vond echter 15 uur van dit audio-interview in de Duitse archieven in Koblenz. Zij werden door Willem Sassen als authentiek gecertificeerd kort voor zijn dood in 2001. Ook werden 700 bladzijden met transcripties van de resterende 55 uren van het interview gevonden, maar deze zijn niet gewaarmerkt.

Channel 11 bereidt de publicatie voor van een driedelige geredigeerde versie vanaf 7 juni 2022.

Dit document geeft ons een ander inzicht in de Joodse genocide.

Adolf Eichmann claimt daarin in detail verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op een plan, dat volgens hem door Fuhrer Adolf Hitler zelf was vastgesteld, om 10,3 miljoen mensen uit te roeien.

Waarschijnlijk zullen de resterende 55 uur van interviews nog veel meer verrassingen bevatten. Nu al rijst de vraag waarom de Yad Vashem Memorial, die van het bestaan van deze documenten op de hoogte was, niets heeft gedaan om ze aan het grote publiek bekend te maken.

Toen historici het document onder ogen kregen, werd het duidelijk dat het Eichmann proces een rookgordijn was, opgezet door premier Ben Gurion om zijn geheime nucleaire programma met Duitsland voor de ogen van de VS te verbergen.

Vertaling
openbaararchief.nl